Handelsbanken deltar på Stockholm+50

Toppmöte för klimatet
Pride 2022 handelsbanken.se
Den 2-3 juni 2022 arrangerar FN den internationella klimatkonferensen Stockholm+50. Syftet med konferensen är att bidra till att öka takten i omställningen mot hållbara och gröna samhällen. Handelsbanken och Handelsbanken Liv deltar i mötet för att öka vår kunskap, bidra med insikter från finansbranschen och föra dialoger om vad vi som bransch måste göra för att snabba på klimatomställningen.

Finansbranschens nästa steg i klimatomställningen

Vad blir nästa steg? Den 1 juni arrangerar vi en paneldebatt där vi diskuterar hur det ser just nu och vad som krävs av oss som bransch i omställningen mot mer hållbara samhällen. I samtalet deltar:   

  • Agneta Brandimarti, Hållbarhetsansvarig Svenska Bankföreningen 
  • Björn Fondén, Stockholm+50 Youth Task Force
  • Catharina Belfrage Sahlstrand, Hållbarhetschef Handelsbanken 
  • Nina Ekelund, Generalsekreterare Hagainitiativet
  • Per Sandell, Chef finansiella tjänster Svanen
  • Susanne Arvidsson, docent Ekonomihögskolan i Lund

Debatten modereras av Martin Björgell, Produktchef Handelsbanken Liv. Samtalet är på svenska men textas på engelska.

Eventet sänds 1 juni kl. 15.00. 

Mer om vårt hållbarhetsarbete

sjö med skog runtom

FN:s principer för hållbara försäkringar 

Handelsbanken Liv har undertecknat Principles for Sustainable Insurance (PSI). Det största internationella samarbetsinitiativet mellan försäkringsbranschen och FN. Det är fyra principer i PSI som vill bidra till hållbarhet i ekonomisk, miljörelaterad och social hållbarhet.

Fabriksbyggnad som tillverkar fossilfritt stål

Fasa ut fossila bränslen

Handelsbanken Liv ställer sig som första livförsäkringsbolag i världen bakom Fossilnedrustningsavtalet, The Fossil Fuel Non-Proliferation Treaty, ett globalt initiativ för att fasa ut fossila bränslen och stödja omställningen.