1. Om oss
  2. /
  3. Svenska dotterbolag
  4. /
  5. Handelsbanken Liv
  6. /
  7. Stärkt hållbarhetsbetyg

Stärkt hållbarhetsbetyg

I årets undersökning Ansvarsfullt Ägande från Max Matthiessen, rankas Handelsbanken Liv högst av de stora bankerna inom fondförsäkring
view of trees and mountains

Stärkt hållbarhetsbetyg för fjärde året i rad

I den årliga undersökningen rankas svenska pensionsbolags hållbarhetsarbete inom fondförsäkringar och traditionellt förvaltade försäkringar. De områden som betygsätts är fondurvalsprocess, fondutbud och information och guidning på webben.

Framgångsrik urvalsprocess inom fondförsäkring

I urvalsprocessen för fondförsäkring, där bland annat samtliga fonder inom Handelsbankens tjänstepensionserbjudande ingår, utvärderas fonderna kontinuerligt för att säkerställa att hållbarhetskriterierna uppfylls. I det arbetet förs en dialog med fondförvaltarna och uppfyller en fond inte kriterierna väljs den bort. Arbetssättet ger ett fondutbud med hög lägstanivå avseende hållbarhet och valmöjligheter inom olika tillgångsslag och risknivåer. 

- Att vi får betyget MVG i Max Matthiessens bedömning av fondurvalsprocessen, visar att vi lyckats integrera hållbarhet på ett gediget sätt. Det är något som gynnar våra fondförsäkringskunder oavsett om de sparar i en entrélösning eller gör aktiva fondval i sitt pensionssparande, säger Linda Haraké, chef för Hållbarhet och kommunikation Handelsbanken Liv.

Ökade förväntningar på hållbart pensionssparande 

Årets SKI-mätning för försäkringsbranschen, liksom bankens egna undersökningar, visar att pensionskundernas förväntningar kring hållbarhet ökar.  Åtgärder för att möta förväntningarna på hållbarhet omfattar bland annat att fonderbjudandet utökats med fler fonder med tydlig hållbarhetsprofil.

Louise Sander

Louise Sander, vd Handelsbanken Liv

- Det är mycket glädjande att vi stärker positionen ytterligare inom hållbarhet och att det gäller både vårt fondutbud och vår systematiska integrering av hållbarhet i fondurvalet i försäkring. Vi vill fortsätta att röra oss snabbare än marknaden och attrahera pensionskunder som söker ett hållbart pensionssparande.