1. Om oss
  2. /
  3. Svenska dotterbolag
  4. /
  5. Handelsbanken Liv
  6. /
  7. Slopade flyttavgifter

Slopade flyttavgifter

Vid årsskiftet 2020 slopade Handelsbanken Liv avgifterna för flytt av pensionskapital i försäkring.

Effektivare pensionsflytt

Från och med årsskiftet 2020 har Handelsbanken Liv slopat avgifterna för flytt av pensionskapital i försäkring. Samtidigt trädde en ny lag om effektivare flytträtt i kraft 1 januari 2020. Lagen reglerar avgifter och hantering av flytt av pensionskapital i försäkring. Syftet med lagen är bland annat att effektivisera den befintliga flytträtten och underlätta för sparare att samla sitt pensionskapital. Vid sidan av att flyttavgifterna ska baseras på de faktiska kostnaderna för hanteringen, föreslås också att man lättare ska kunna slå ihop sina pensioner och kunna flytta sitt kapital efter att utbetalning har påbörjats.

I klippet nedan förklarar Louise Sander hur Handelsbanken Liv var tidigt ute med att öppna upp för fri flytträtt och sänka flyttavgifterna till noll.

1:26 min

Louise Sander, vd Handelsbanken Liv:

- Det finns ett stort intresse från våra kunder att samla sitt pensionskapital i banken och glädjande nog var vi etta på flyttmarknaden vid årsskiftet. De höga kostnaderna vid flytt av försäkringskapital beror till stor del på branschens ovilja och oförmåga att effektivisera processerna kring flytt, och vi anser inte att kunderna ska behöva drabbas av detta.


Boka rådgivning om försäkring hos Handelsbanken

Behöver du hjälp med att komma igång med sparandet? Boka rådgivning så hjälper vi dig med en personlig behovsanalys anpassad för din ekonomi och livssituation. 

Ikon rådgivning