1. Om oss
  2. /
  3. Svenska dotterbolag
  4. /
  5. Handelsbanken Fonder
  6. /
  7. Science Based Targets

Science Based Targets

Som en betydande investerare har Handelsbanken Fonder ett ansvar och en möjlighet att påverka bolag att agera ansvarsfullt
panoramavy över mälaren

Vetenskapligt baserade klimatmål

Tillsammans med CDP, tidigare känt som Carbon Disclosure Project, har Handelsbanken Fonder som en av 137 finansiella aktörer gått ut med en uppmaning till företag att ansluta sig till Science Based Targets Initiative och sätta vetenskapligt baserade klimatmål. 

Uppmaningen riktar sig till de drygt 1800 företag som tillsammans bidrar med 13,5 gigatons utsläpp direkt och indirekt knutna till sin verksamhet. Vilket motsvarar 25 procent av världens totala växthusgasutsläpp enligt CDP.
Karin Askelöf

Karin Askelöf om initiativet

– Som en betydande investerare har Handelsbanken Fonder ett ansvar och en möjlighet att påverka bolag att agera ansvarsfullt. Och att, som i det här fallet, gå samman med flera andra investerare sänder en tydlig och viktig signal att vi förväntar oss att klimatfrågorna tas på allvar, säger Karin Askelöf, Hållbarhetschef Handelsbanken Kapitalförvaltning. 

– Många företag har uttalat sitt stöd för Parisavtalet men vi behöver se höjda ambitioner och tydligare målsättningar. Klimatförändringar innebär väsentliga risker för bolag och därmed även för oss som investerare. Bolag som utvecklar sin verksamhet och affärsmodeller i linje med Parisavtalet kommer ha bättre förutsättningar att skapa långsiktigt värde, fortsätter Karin. 

Om Science Based Targets

Science Based Targets innebär vetenskapligt baserade målsättningar som företag kan sätta för att sänka sina växthusgasutsläpp. Målen sätts baserat på vad som krävs enligt forskning och utifrån bransch för att världen tillsammans ska nå målet om max 1,5 graders uppvärmning. Science Based Targets lanserades 2015 i samband med Parisavtalet och är ett samarbete mellan ett antal aktörer, bland annat CDP, WWF och FN:s Global Compact.