Net Zero Asset Management Initiativet

Som en betydande investerare har vi ett ansvar och en möjlighet att påverka bolag att agera ansvarsfullt
view of trees and mountains

Mot målet om nollutsläpp

Handelsbanken Fonder är en av 30 ledande kapitalförvaltare, med tillsammans mer än motsvarande 76 000 miljarder kronor under förvaltning, som skrivit under det globala Net Zero Asset Manager-initiativet. Vi förbinder oss att genom våra investeringar stödja målet om nollutsläpp av växthusgaser.

Magdalena Wahlqvist Alveskog

Magdalena Wahlqvist Alveskog, vd Handelsbanken Fonder:

– Net Zero Asset Managers-initiativet är ett steg på vägen till att lösa klimatkrisen. Övergången till nollutsläpp blir den största omvandlingen i ekonomisk historia och vi kapitalförvaltare som står bakom initiativet vill sända en tydlig signal om att det helt enkelt inte finns mer tid att slösa bort. Det är nu vi kan fördela kapital till denna nödvändiga övergång.

– Vi åtar oss också att stödja investeringar i linje med nettonollutsläppen fram till 2050 eller tidigare. Det som vi lovar när vi skrivit under avtalet är helt i linje med de ambitioner vi redan har kring klimatfrågan, och med de hållbarhetsmål vi arbetat fram. Vi har kommit en god bit på vägen, men åtagandet innebär också att vi måste vässa våra metoder och verktyg ännu mer, och det är vi fullt beredda att göra. En viktig del av vårt löfte är en tydlig kvantitativ målsättning för vårt förvaltade kapital, som ska finnas på plats senast i november 2021, fortsätter Magdalena Wahlqvist Alveskog.

Vad menas med nettonollutsläpp?

Begreppet innebär att växthusgasutsläppen från oss människor ska vara lika stora som de växthusgaser som tas upp från atmosfären i en process som kallas kolupptagning (”carbon removal”). För att nå dit bör först och främst utsläppen - som de från fossilt drivna fordon och fabriker - minskas till så nära noll som möjligt. Eventuella kvarvarande växthusgaser balanseras alltså med en motsvarande mängd kolupptagning, till exempel genom att återställa skogar eller genom direkt luftfångst och lagringsteknik.