1. Om oss
  2. /
  3. Svenska dotterbolag
  4. /
  5. Handelsbanken Fonder
  6. /
  7. Statens gröna obligation

Handelsbanken Fonder investerar i statens första gröna obligation

Investeringen ökar ytterligare våra kunders exponering i investeringar som bidrar till lösningar på klimatfrågan och en hållbar utveckling.
view of trees and mountains

Investeringen i korthet

Handelsbanken Fonder investerar 319 miljoner kronor i svenska statens första gröna obligation. 

I veckan emitterade svenska staten sin första gröna obligation om 20 miljarder SEK. Obligationen har en löptid på  10 år och efterfrågan från investerare var enorm. Intressen kom in från över 70 olika investerare med en total budvolym på över 47 miljarder SEK Investerarintressen kom från olika delar av världen men Sverige, Storbritannien och Europa var dominerande. 

De pengar som lånas upp genom obligationen kommer att kopplas till utgifter i statsbudgeten och skall bidra till att Sverige kommer nå sina klimat- och miljömål. Majoriteten av den första upplåningen kommer att finansiera rena transporter och då med speciellt fokus på underhåll och drift av elektrifierade järnvägen. Men det gröna ramverket möjliggör investeringar inom en bred palett för miljö och klimat. 

Det som särskiljer denna gröna statsobligation från övriga statsobligationer är att det möjliggör för oss investerare att följa vilka statsutgifter som kopplas till obligationen. Vi kommer att kunna följa vilka statliga utgifter obligationen kopplas till och vilka miljö- och klimateffekter finansieringen bidrar till att uppnå.

Karin Askelöf

Karin Askelöf om investeringen

-Vi är glada över att genom den här investeringen ytterligare öka våra kunders exponering i investeringar som bidrar till lösningar på klimatfrågan och en hållbar utveckling, med långsiktigt god avkastning, säger Karin Askelöf, Hållbarhetschef Handelsbanken Kapitalförvaltning.