1. Om oss
  2. /
  3. Svenska dotterbolag
  4. /
  5. Handelsbanken Fonder
  6. /
  7. Hållbarhetsrapporter Svanenmärkta fonder

Nya Hållbarhetsrapporter för våra Svanenmärkta fonder

Hur arbetar våra Svanenmärkta fonder med hållbarhet?

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond i kurslistan.
Two wimen in the sun

Nya hållbarhetsrapporter för två Svanenmärkta fonder

Ett av kraven för Svanenmärkta fonder är att rapportera om det hållbarhetsarbete som fonderna gör. Nu publicerar vi nya rapporter för våra två Svanenmärkta fonder Handelsbanken Hållbar Global Obligation och Handelsbanken Hållbar Energi. Sedan tidigare finns även Hållbarhetsrapport Svanen för XACT Norden (UCITS ETF) och XACT Sverige (UCITS ETF). 

– Vår ambition med rapporterna är att, utöver att uppfylla Svanens kriterier, ge en tydlig bild av hur fonden arbetar med hållbarhet. En viktig del är att visa hur hållbarhetskriterier är centralt när vi väljer bolag eller obligationer till dessa fonder. Vi presenterar de största innehaven i portföljen och tillhörande hållbarhetsanalys, berättar Karin Askelöf, Hållbarhetschef Handelsbanken Kapitalförvaltning.

I rapporterna kan du också läsa om intressanta hållbarhetstrender, information om dialoger och ägarstyrningsarbetet samt vilka sektorer vi väljer bort.

– Att rapportera mer utförligt om hållbarhetsarbetet i våra fonder går helt i linje med ökade krav som nu kommer i form av EU regleringar vad gäller hållbarhet och krav på transparens gällande information om hållbara investeringar. Vi kommer definitivt se en utveckling mot utökad hållbarhetsrapportering för alla våra fonder framöver, fortsätter Karin Askelöf.

Läs mer på:

Karin Askelöf