Fondförvaltare i topp i internationell ranking

Handelsbankens fondförvaltare topprankas av brittiska Citywire
Fondförvaltare tillväxtmarknad och hälsovård
Astrid Samuelsson

Handelsbankens fondförvaltare Lisa Synning och Astrid Samuelsson topprankas av brittiska Citywire 

– Det är klart att det känns bra. Det vi eftersträvar är ju att vara bland de allra bästa långsiktigt, säger Astrid Samuelsson.

Enligt Citywires årliga genomgång är bara 11 procent av fondförvaltarna i Europa kvinnor. 

Två av de bästa finns i Handelsbanken: Lisa Synning som förvaltar Tillväxtmarknad Tema och är ansvarig för förvaltarteamet Tema tillväxtmarknader och Astrid Samuelsson som förvaltar fonden Hälsovård Tema och är ansvarig för teamet Tema utvecklade marknader. 

Grattis! Hur ställer ni er till att rankas som kvinnliga toppförvaltare?

– Det är alltid roligt när våra förvaltningsresultat uppmärksammas, och det är synd att det finns så få kvinnliga förvaltare. Detta kan förhoppningsvis ge lite råg i ryggen och motivation till andra kvinnor att satsa på en karriär inom fondförvaltning, säger Astrid Samuelsson.

Lisa Synning

Hur går förvaltningen till?

– Vi koncentrerar oss på väldigt långa strukturella trendförändringar, och vi fokuserar långsiktigt och hållbart. Vi förvaltare samarbetar vilket innebär att vi diskuterar trender och har en gemensam syn på analys. Vår gemensamma ledstjärna är att hitta en strukturell tillväxt. Sen gör vi det inom lite olika delar av världen, säger Lisa Synning.

Er förvaltningsmodell har visat sig framgångsrik. Kan du berätta mer? 

– Många av våra fonder har levererat god avkastning de senaste åren, både i absoluta tal och relativt index. Vi stärker varandra och bollar idéer, samtidigt som var och en av oss är experter på hur vi ska investera i just vår fond och marknad, säger Lisa Synning.

Mer information om aktiv förvaltning och tematiska fonder finns att läsa på här:

Fakta:

Om Citywires internationella ranking

Citywire följer fler än 16 000 fondförvaltare som hanterar över 22 000 fonder som finns tillgängliga på 42 marknader. För att kvalificera sig för en ranking måste fondförvaltaren leverera en positiv riskjusterad avkastning över rullande 36-månader. De förvaltare som har flera fonder mäts över ett snitt. Analysen utgår från förvaltarens kategori och prestation aggregerat över tid.