Handelsbanken Fonder är Årets Fondbolag

Fondbolaget har utnämnts till Årets Fondbolag 2020 av Privata Affärer, och får samtidigt utmärkelser i tre fondkategorier.

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond i kurslistan.
Magdalena W-A med team får utmärkelse från Privata Affärer

Juryns motivering

"Storbanken som har kvalitetssäkrat utbudet och valt en tydlig linje"

- Handelsbanken är bra på både aktiv förvaltning och på indexfonder. Dessutom är fonderna hållbara, konstaterar Privata Affärers chefredaktör Per Hammarlund som sitter i juryn. Hela fyra diplom går till Handelsbanken. Bland annat får Handelsbanken Hållbar Energi juryns pris för Årets Uppstickare och blir dessutom utsedd till Läsarnas favorit efter en omröstning.*


Handelsbanken Fonder om utmärkelserna

Magdalena Wahlqvist Alveskog

Stort grattis! Det är första gången som en av de stora bankerna får utmärkelsen Årets fondbolag av Privata Affärer, hur känns det?

–Det är såklart fantastiskt roligt att vårt arbete uppskattas och det här är resultatet av många års jobb med att få till tydligt profilerade affärsområden som tillåts växa och odla sina respektive styrkor. Vilket i sin tur leder till ett attraktivt och brett utbud för våra kunder. Vi vill rikta ett särskilt tack till alla sparare som gett oss förtroendet att ta hand om deras sparande, säger Magdalena Wahlqvist Alveskog, vd Handelsbanken Fonder.

Vad ligger bakom fondbolagets framgångar?  

–Vi har många duktiga förvaltare som bygger starka team där kreativitet och idéer spirar, något som har stor betydelse för våra gemensamma framgångar. Men också robusta processer och rutiner i hela verksamheten, vilket har visat sig extra viktigt under året då pandemin har satt mycket på prov, säger Magdalena.

Hur jobbar ni i team kring förvaltningen? 

–Vi har ett nära samarbete mellan förvaltarna; inte minst  diskuterar vi långsiktiga trender som lägger grunden för våra gemensamma investeringsteman där vi hittar god uthållig, strukturell tillväxt. Vi fokuserar långsiktigt och hållbart, säger Christofer Halldin som är chef för den aktiva förvaltningen. 

Vad utmärker vår passiva förvaltning? 

–Vi har alltid försökt jobba med bredden i vårt erbjudande och var tidiga med att applicera hållbarhet för vår indexförvaltning, redan 2005 lanserade vi Sverige index etisk och sedan dess har vi lyft i princip alla fonder till en hållbar nivå, säger Emma Viotti chef över den passiva förvaltningen.

Om vi blickar framåt – vad händer under 2021? 

–Det kommer att hända mycket, inte minst inom hållbarhetsområdet med fokus på Globala målen (Agenda 2030) och inte minst klimatfrågorna. Tjusningen med att investera hållbart är att det går hand i hand med att investera lönsamt, avslutar Magdalena.

Samtidigt utses följande fonder till vinnare inom följande utmärkelsekategorier: 

* Årets Fond, som har delats ut sedan 2003, är den största oberoende fondutmärkelsen i Sverige. Juryn gör bland annat en bedömning utifrån avkastning och risk under 2020 samt tre år tillbaka. Fonderna får inte ha bytt förvaltare under perioden och måste finnas tillgängliga på minst ett stort fondtorg.

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond i kurslistan.

Handelsbanken reserverar sig mot eventuella fel i informationen.