Student­programmet

Vårt utvecklingsprogram för studenter
Tjej med hörlurar sitter vid dator

Om Studentprogrammet

Handelsbankens studentprogram är en av många vägar in i banken. Studentprogrammet ger dig en unik möjlighet att kombinera teori och praktik under hela din studietid.

En av målsättningarna med programmet är att tidigt bygga upp bred kompetens om bankens verksamhet och skapa en god kunskap om Handelsbankens företagskultur och värderingar. Därför gör du som deltagare en individuell handlingsplan tillsammans med din handledare för din utveckling i banken. Du får ett stort nätverk, både med andra deltagare och medarbetare i banken. Efter avslutade studier har du möjlighet att få fast anställning med alla förmåner och utvecklingsmöjligheter som det innebär. 


Vem vänder sig Studentprogrammet till?

Studentprogrammet vänder sig främst till dig som påbörjat dina studier på högskola eller universitet och gått max två terminer, men även till dig som nyligen gått ut gymnasiet och ska studera vidare nästa termin. Din utbildning ska motsvara minst en kandidat, 180 poäng, och måste fullföljas inom fem år. Du ska ha godkända studieresultat och följa vår handlingsplan. I programmet arbetar du som timanställd under somrarna och cirka 20 dagar per termin. 

För att trivas i Handelsbanken är det viktigt att vilja ta stort eget ansvar, fatta egna beslut och drivas av att vilja vara med och utveckla banken. Till Studentprogrammet söker vi efter dig som har ledarambitioner, stort affärsdriv och förmåga att skapa goda relationer med bankens kunder och medarbetare. Programmet vänder sig till studenter inom olika utbildningsinriktningar, med olika personligheter, erfarenheter och bakgrund.


Möt en av deltagarna i vårt studentprogram

Emil Junkka studerar till civilekonom och påbörjade programmet 2017. Läs mer om hans upplevelser och hur Studentprogrammet har givit honom ett brett nätverk i banken och möjlighet till personlig utveckling. 

Läs Emil Junkkas berättelse

Emil Junkka

"Under våren 2017 bestämde jag mig för att börja studera till civilekonom. Samtidigt som jag började utforska olika universitet, möjliga framtida tjänster och arbetsgivare, såg jag en annons i mina sociala medier om Handelsbankens studentprogram. 

Eftersom jag har ett stort intresse av ekonomi lockades jag av arbetet på bank och med Handelsbankens goda rykte som arbetsgivare, valde jag att söka till Studentprogrammet.

Programmet har utvecklat mig på många olika sätt. Det har gett mig möjligheten att kombinera mina studier med arbetslivet på ett teoretiskt och praktiskt sätt. Dessutom finns ett stort fokus på ledarskap och genom att lyssna på många olika ledare och ledarstilar, upplever jag att vi i programmet hela tiden förbereds inför framtida specialist- och ledarroller inom Handelsbanken. Jag upplever även att Studentprogrammet utvecklar mig till att ta egna initiativ i den roll jag har i dag.


Ansökan

Vi kommer inte att rekrytera nya deltagare till Studentprogrammet under 2023. Vill du veta vilka andra möjligheter som finns för dig i Handelsbanken, besök gärna vår sida där vi beskriver hur det är att jobba hos oss.


Frågor och svar

Tjej som leder sin cykel

Studenterbjudande 

Studenterbjudandet är avgiftsfritt för dig mellan 18 och 26 år med konto i Handelsbanken. Studenterbjudandet gäller det konto som CSN sätter in ditt studiemedel på.

Studenterbjudande