1. Företag
  2. /
  3. Placera
  4. /
  5. Vår marknadssyn

Vår marknadssyn

Läs vår aktuella marknadssyn
Längd: 1,57 min
  • Fortsatta hot om införande av tullar 
  • Räntor faller när centralbankerna blir mer duvaktiga 
  • Högre sannolikhet för Brexit utan avtal 
  • Fortsatt neutral aktievikt; minskar i Asien och ökar i USA
Uppdaterat: 2019-08-14

Fortsatta hot om införande av tullar

Det finns en stor osäkerhet i vilken utsträckning handelskriget mellan USA och Kina kommer att påverka den globala konjunkturen och företagsvinsterna. 

Räntor faller när centralbankerna blir mer duvaktiga

Mjukare tongångar från globala centralbanker indikerar låga marknadsräntor under en längre tid vilket är positivt för riskaptiten.

Högre sannolikhet för Brexit utan avtal

Med Boris Johnson som premiärminister har sannolikheten ökat att Storbritannien står utan avtal den 31 oktober.

Fortsatt neutral aktievikt; minskar i Asien och ökar i USA 

De asiatiska börserna påverkas mest negativt av handelshinder vilket riskerar att inte bara påverka Kina utan även grannländerna. I relativspelet vid ett utökat handelskrig framstår USA som en mer säker investering och vi ökar innehaven på den amerikanska börsen.

Ansvarsbegränsning

Syftet med innehållet på denna sida är att ge dig allmän information. Det är inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. För ett bra placeringsbeslut bör du prata med en rådgivare samt utgå från din egen erfarenhet.