1. Företag
  2. /
  3. Placera
  4. /
  5. Vår marknadssyn

Vår marknadssyn

Läs vår aktuella marknadssyn
  • Tredje kvartalets rapportsäsong snart igång 
  • Oro inför ökad smittspridning
  • Låga räntor stödjer aktiemarknaden    
  • Portföljstrategi: Vi behåller våra positioner     

Uppdaterat: 2020-10-09

Speltid: 2.36 min

Tredje kvartalets rapportsäsong snart igång 

I avvaktan på rapportperioden kan vi konstatera att första halvårets vinster överträffade förväntningarna och att företagen generellt anpassat sig till det rådande läget genom att minska kostnaderna.

Oro inför ökad smittspridning 

Restriktioner av mer lokal karaktär innebär troligen att de ekonomiska konsekvenserna blir mindre än under vårens nedstängningar.

Låga räntor stödjer aktiemarknaden 

Centralbankernas mjuka retorik och massiva tillgångsköp pressar räntenivåerna vilket ger stöd till aktiemarknaden.

Portföljstrategi: Vi behåller våra positioner

Vår bedömning är att det sannolikt finns ytterligare utrymme för aktiemarknaden att stiga varför vi behåller den taktiska övervikten i aktier.

Ansvarsbegränsning

Syftet med innehållet på denna sida är att ge dig allmän information. Det är inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. För ett bra placeringsbeslut bör du prata med en rådgivare samt utgå från din egen erfarenhet.