1. Företag
  2. /
  3. Placera
  4. /
  5. Vår marknadssyn

Vår marknadssyn

Ta del av vår aktuella marknadssyn
  • Marknaden ser bortom både makro och oroligheter
  • Stigande vinstförväntningar för helåret 2021 
  • Balanserade risker 
  • Portföljstrategi: Föredrar aktier framför räntor 

Uppdaterat: 2021-01-15

Speltid: 2.04 min

Marknaden ser bortom både makro och oroligheter  

Framåtblickande finansmarknader ser bortom pandemin.

Stigande vinstförväntningar för helåret 2021

I takt med att global ekonomi återhämtar sig stiger vinstförväntningarna.

Balanserade risker     

Leveranser av vaccin är avgörande för att ekonomier ska börja normaliseras.

Portföljstrategi: Föredrar aktier framför räntor

Vi föredrar cykliska aktiemarknader som gynnas vid en ekonomisk återhämtning.

Ansvarsbegränsning

Syftet med innehållet på denna sida är att ge dig allmän information. Det är inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. För ett bra placeringsbeslut bör du prata med en rådgivare samt utgå från din egen erfarenhet.