1. Företag
  2. /
  3. Placera
  4. /
  5. Vår marknadssyn

Vår marknadssyn

Läs vår aktuella marknadssyn
Längd: 2,20 min
  • Mer balanserad riskbild 
  • Svagare företagssentiment i USA 
  • Låga räntor ger stöd åt aktiemarknaden
  • Vi ökar aktieexponeringen till neutral
Uppdaterat: 2020-01-20

Mer balanserad riskbild

Marknadens fokus sedan början av året har legat på den ökade oron i Mellanöstern. Tonläget har dock dämpats och risken för en eskalering av konflikten har minskat.

Svagare företagssentiment i USA

Indikatorer inom industrin rapporteras på lägsta nivåer sedan sommaren 2009. Men trots nyhetsflödet så har marknaden ändå präglats av en underliggande optimism. 

Låga räntor ger stöd åt aktiemarknaden

Fortsatt expansiva centralbanker minskar risken för att konjunkturen bromsar in mer än förväntat, dessutom stödjer låga marknadsräntor aktiemarknaden. 

Vi ökar aktieexponeringen till neutral

Svagare global konjunktur gör att vi är fortsatt försiktigt inställda till aktiemarknaden. På lite längre sikt är vårt scenario mer optimistiskt då vi ser en mer balanserad riskbild. Vi har nu en neutral position i våra portföljer genom att vi har ökat andelen aktier i Europa och USA.

Ansvarsbegränsning

Syftet med innehållet på denna sida är att ge dig allmän information. Det är inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. För ett bra placeringsbeslut bör du prata med en rådgivare samt utgå från din egen erfarenhet.