Portföljstrategi Multi Asset

Så tänker vi kring marknader och placeringar i Multi Asset fonderna

Marknadskommentar från förvaltarna

Längd: 2:18 minuter
  • Marknadsaktuellt
  • Räntefonder - hur ser de ut?
  • Hur ser aktiesidan ut?
  • Kortsiktig position

Uppdaterad: 2023-09-14

Marknadsaktuellt

Den senaste tiden har det varit skakigt på många börser. Orsakerna är bland annat oro för hög inflation och därmed fler räntehöjningar från centralbankerna.

Räntefonder – hur ser de ut?

Multi Asset fondernas ränteinvesteringar har fortsatt att utvecklas starkt och vi ser fortsatta möjligheter till god avkastning i bland annat företagsobligationer.

Hur ser aktiesidan ut?

Vi föredrar fortfarande fonder med inriktning mot kvalitetsbolag med robusta kassaflöden och stabila balansräkningar som kan hantera den högre räntenivån.

Kortsiktig position

Vi bedömer den amerikanska börsen som intressant av flera skäl, i augusti tog vi därför en kortsiktig position i amerikanska aktier relativt korta räntor.

Om risk: Historisk utveckling är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond i kurslistan på handelsbanken.se/fonder.  Sammanfattning av investerares rättigheter