1. Företag
  2. /
  3. Placera
  4. /
  5. Placeringsformer
  6. /
  7. Värdepapper
  8. /
  9. Användbar och viktig information för dig som handlar med värdepapper

Användbar och viktig information

— för dig som handlar med värdepapper

Dina rättigheter och våra skyldigheter

Här kan du själv läsa på

Vi vill att du ska känna dig trygg när du gör dina placeringar. Därför behöver vi försäkra oss om att du har tillräcklig kunskap och erfarenhet för att förstå riskerna med de finansiella instrumenten du är intresserad av. Den här informationen är viktig att du tar del av: 

Avtal, villkor och principer

Regelverk

Övrig Information

Finansiella instrument

Är ett samlingsnamn för fonder, derivat, penningmarknads­instrument och överlåtbara värdepapper såsom aktier, certifikat  och obligationer.