Människor i möte om sin bostadsrättförening

Webbinarium – koll på företagets klimatavtryck?

Så får du koll på ditt företags klimatavtryck

Med det nya direktivet CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) får fler företag krav på sig att hållbarhetsrapportera. Även företag som inte direkt omfattas av de nya regelverken, påverkas genom att många större företag skärper kraven på sina underleverantörer.

Se inspelat webinar där Anna Blomstergren, hållbarhetsansvarig Handelsbanken finansiering och Eric Beckius, företagsrådgivare Handelsbanken. Vi får också lyssna till Fredrik Nilzén, Hållbarhetschef på Scania, som beskriver hur man där resonerar kring kravställning mot sina leverantörer.

Medverkar gör även Kalle Nilvér, vd och grundare av GoClimate, som berättar om verktyget Hållbarhetskollen, som nu möjliggör för våra företagskunder att få en kartläggning och sammanställning av sina koldioxidutsläpp och klimatpåverkan.

Hur stor klimatpåverkan har ditt företag?

Handelsbanken.se

Kom igång med företagets hållbarhetsarbete

Nu lanserar vi tillsammans med GoClimate, Hållbarhetskollen med målet att hjälpa fler företag att komma igång med sitt hållbarhetsarbete. 

Hållbarhetskollen räknar automatiskt ut ditt företags koldioxidutsläpp utifrån bokföringen. Beräkningarna baseras på data från fakturor och kvitton, kategoriserade efter klimatpåverkan enligt GHG-protokollet (Green House Gas Protocol). 

Mät, följ upp och minska företagets klimatpåverkan på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt redan idag.