Ränteriskhantering för lantbrukare och skogsägare

Ränteläget påverkas av mycket och går inte att styra över. Vi har flera lösningar som kan hjälpa dig att ta kontroll över dina räntekostnader.
a man standing and smiling happy outside at work

Ta kontroll över dina räntekostnader

Att låna pengar är ibland nödvändigt för att kunna göra de investeringar som krävs. Men när du lånar pengar kan förändringar av ränteläget påverka dig och skapa resultatsvängningar. Vi hjälper dig att helt eller delvis
minska denna ränterisk och ta kontroll över lantbrukets resultat.

Vad är ränterisk?

Om ditt lantbruk är belånat så kan rörelserna i marknadsräntan ge oönskade resultatsvängningar. Du har en ränterisk.   

Genom att ta kontrollen över din ränterisk skyddar du dig mot att överskrida kalkylräntan och undviker oönskade resultatsvängningar.

Fast eller rörlig ränta?

Det finns inget enkelt svar på den frågan. Med den fasta räntan vet du i förväg hur mycket du ska betala. Medan den rörliga räntan ger en större flexibilitet. Vad som passar just dig beror på din unika situation och dina preferenser.

Mer om riskhantering

Riskhantering lantbruk (pdf 2,8 MB) Öppnas i nytt fönster

Räntor

Vi tillämpar individuell räntesättning.

Vill du ha hjälp med att hantera risker?

En bankanställd man tittar in i kameran och ler

För att hitta den lösning, som passar din verksamhet, behöver dina unika behov tas med i beräkningen. Vi har lång erfarenhet av riskhantering och hjälper dig gärna med kartläggning och lösningar anpassade efter dina behov.

Kontakta ditt lokala bankkontor för att boka in en tid.