Testa fil

Testa dina filer och få direkt återkoppling om filen har rätt format eller inte.