1. Företag
  2. /
  3. Finansiera
  4. /
  5. Hållbar finansiering
  6. /
  7. Befintliga byggnader finansieras med grönt lån

Handelsbankens första gröna lån för befintliga byggnader tillsammans med Vasakronan

Fastighet Vasakronan

Befintliga byggnader finansieras med grönt lån

I april 2019 ingick Handelsbanken sitt första gröna lån för befintliga byggnader tillsammans med fastighetsbolaget Vasakronan. Lånet finansierar tre befintliga fastigheter i Stockholm, Malmö och Uppsala, där Vasakronan kontinuerligt arbetat med energibesparande åtgärder och har säkerställt goda möjligheter att välja klimatsmarta resealternativ.

Det är mycket viktigt att äldre byggnader får en lägre klimatpåverkan om Sverige ska uppnå det långsiktiga målet att minska utsläpp av växthusgaser med 85 procent till år 2045. Då klimatbelastningen från konstruktionen redan har skett är energiförbrukning, energikällor och smarta renoveringar som moderniserar och föryngrar byggnader mycket viktigt. EU har satt ett mål att alla byggnader i Europa till år 2050 ska vara nära-noll-energi byggnader och även identifierat ett stort behov av smarta transportlösningar, till exempel möjlighet att ladda sin elbil, resa kollektivt eller välja cykeln framför bilen.

Vasakronan arbetar kontinuerligt med att förbättra sina befintliga byggnader och Tobias Lindbergh, ansvarig för hållbar finansiering på Handelsbanken Debt Capital Markets, bad därför Vasakronans hållbarhetschef Anna Denell och finanschef Thomas Nystedt beskriva hur de arbetar med dessa frågor:

Anna Denell

Vilka åtgärder tycker ni är viktiga att vidta för att minska en byggnads klimatbelastning över tid? 

Anna Denell: För nyuppförda byggnader är det tveklöst byggmaterialen som står för den största andelen av klimatbelastningen, men även transporter till samt arbetsmaskiner på byggarbetsplatserna har en hög påverkan. För befintliga byggnader är det energianvändningen och val av energikälla som påverkar mest. Därför behövs alla åtgärder som kan minska byggnadens energianvändning, allt ifrån bättre isolering till energieffektiv belysning och ventilation. Men även en del indirekt påverkan är viktig att fokusera på, såsom hyresgästernas resor till och från byggnaden samt avfallet som uppstår i deras verksamhet.

En av fastigheterna som finansierades var Dragarbrunn 31:1 i centrala Uppsala, en byggnad från 1957. Hur har ni arbetat med att förbättra denna fastighet över tid? 

Thomas Nystedt: I fastigheten Dragarbrunn 31:1, eller Svava som den även kallas, har vi gjort stora investeringar kopplat till hållbarhet. Vi har bland annat installerat solceller och ett system för kylåtervinning. Vi arbetar även aktivt för att hyresgäster och besökare ska transportera sig till och från fastigheter på ett klimatsmart sätt genom att tillhandahålla goda möjligheter till cykelparkering, laddstolpar för elbilar och bilpool. Vi håller även på att se över hela fastighetens avfallshantering. Vi har väldigt många olika verksamheter i fastigheten såsom restauranger, hotell, bostäder, kontor och butiker, vilket gör att avfallshanteringen är komplex och kräver rätt dimensionering. 

Är det möjligt att uppnå målet att alla byggnader ska vara nära-noll-energi till år 2050? Vilka hinder ser ni?

Anna Denell: De flesta byggnader har goda chanser att klara kraven. Vi har under de senaste åtta åren halverat vår energianvändning och nu är målet att halvera den en gång till. Vi installerar även solceller på i stort sett alla våra byggnader. Solcellerna blir allt mer effektiva och tekniken utvecklas i snabb takt. Vi ser därför möjligheten att också använda fasaderna för energiproduktion, inte bara taken. 

Är det viktigt att banker arbetar med grön finansiering? 

Thomas Nystedt: Det är viktigt att även bankerna bidrar till att ställa om till en mer hållbar finansmarknad. Genom att tillhandahålla gröna lån skapas ytterligare incitament för företag att ställa om sin verksamhet och bidra till klimatmålen.  

Det är mycket viktigt att gamla byggnader får en lägre klimatbelastning. Energibesparingsåtgärder, förnybar energi och fastighetsägare som skapar goda förutsättningar för hyresgästerna att använda hållbara transportlösningar är centralt.
- Tobias Lindbergh, ansvarig för hållbar finansiering, Debt Capital Markets. 

Handelsbanken arbetar sedan 2017 med gröna lån. 

Thomas Nystedt