1. Företag
  2. /
  3. Finansiera
  4. /
  5. Hållbar finansiering
  6. /
  7. Grön finansiering för cirkulära materialflöden

Grön finansiering för cirkulära materialflöden

Pappersåtervinningsstation

Stena Metall etablerar lånefacilitet med Handelsbanken och DNB

I juni 2020 startades den nya gröna revolverande kreditfaciliteten som kommer nyttjas för inköp av avfall med syfte att återvinna material inom recyclingbolagens verksamhet.

Stena Metallkoncernens återvinningsföretag samlar in, bearbetar och återvinner alla typer av avfall. Varje år återvinner koncernen sex miljoner ton avfall och bidrar därmed till att bevara värdefulla resurser och förser samhället med viktiga återvunna råvaror.

Materialåtervinningen möjliggör stora miljövinster genom minskat utsläpp av växthusgaser och är dessutom positivt för den ekonomiska utvecklingen då mindre energi förbrukas och befintliga resurser nyttjas bättre. Enligt Ellen MacArthur Foundations rapport från september 2019 så är upp till hälften av samhällets klimatutsläpp en direkt följd av ett linjärt hanterande av våra materialflöden. Koldioxidbesparingen är för vissa material idag hela 95 procent om återvunnet material används istället för nytt. 

Stena Metall emitterade redan 2018 en grön obligation under det gröna ramverk för obligationer där Handelsbanken var rådgivare. Ramverket fick betyget ”Dark Green” av Cicero Shades of Green. 

Peter G

Kommentar från Stena Metall: ”Eftersom hållbarhet är en central del av vår återvinningsverksamhet och att vi tillsammans med industrin fokuserar på att utveckla den cirkulära ekonomin, är vi mycket glada att vi har ytterligare en grön finansiering på plats. Syftet med den nya gröna revolverande kreditfaciliteten är att finansiera avfall som köps in för att återvinnas och bli till ny råvara, vilket leder till att stora mängder CO2-utsläpp kan undvikas genom att cirkulära material ersätter utvinning och produktion av ny råvara, säger Peter Gustafsson, chef för Stena Metall Finans.” 

Anna Lindvetter

Handelsbanken har koordinerat den nya faciliteten, och Anna Lindvetter som arbetar med Hållbar finansiering på Debt Capital Markets på Handelsbanken som har arbetat fram strukturen på faciliteten tillsammans med bolaget kommenterar: 

”Samhället behöver i större utsträckning återbruka avfall och ta tillvara befintliga resurser, och på så vis minska miljö- och klimatpåverkan. Handelsbanken är glada över att få arbeta tillsammans med Stena Metall, som har en viktig roll i att bidra till ett ökat cirkulärt nyttjande av resurser. Stena Metall var också ett av de första rörelsedrivande bolag som emitterade en grön obligation och ligger i framkant gällande grön finansiering. Vi är stolta över att ha medverkat till att utveckla den gröna finansieringsmarknaden med denna kredit för cirkulära materialflöden.”