1. Företag
  2. /
  3. Finansiera
  4. /
  5. Hållbar finansiering
  6. /
  7. Nordens första gröna obligation utgiven av ett detaljhandelsbolag

Nordens första gröna obligation utgiven av ett detaljhandelsbolag

Detaljhanelsbolag

Första detaljhandlaren som emitterar en grön obligation

Den 7 februari emitterade NorgesGruppen en grön obligation och blev den första detaljhandelsbolaget i Norden som gjort det. I och med detta expanderade den gröna obligationsmarknaden till en ny bransch och intresset bland investerare var väldigt stort.

Hållbarhetsmål 7, 11 och 13

Marknaden för gröna obligationer expanderar. Med Handelsbanken som rådgivare emitterade NorgesGruppen, en av de största detaljhandelsbolagen inom livsmedel i Norge, en grön obligation den 7 februari och blev därmed det första bolaget inom detaljhandel i Norden som gjort det. Det här är en viktig milstolpe för marknaden, framförallt eftersom det öppnar upp för nya potentiella utgivare av gröna obligationer inom samma bransch. 

Med 1 834 mataffärer och 41 000 anställda är NorgesGruppen ett av Norges största detaljhandelsbolag inom livsmedel. Utöver detta har NorgesGruppen även jobbat aktivt med att skapa ett miljövänligare Norge. I tio år har gruppen jobbat systematiskt med att reducera miljöpåverkan och de har höga ambitioner för framtiden. Till exempel vill de vara ledande när det kommer till miljövänliga transporter samt bedriva en miljövänlig butiks- och lagerverksamhet. Detta har medfört ett fokus på förnybart bränsle i distributionen, att minska matavfallet, att bli mer energieffektiva och producera förnybar energi, allt med målet att uppnå en klimatneutral verksamhet. Dessa mål har tagits med i ramverket under tre huvudsakliga finansieringsändamål: 

  1. Hållbara transporter, till exempel el eller- vätgasdrivna fordon och tillhörande infrastruktur.
  2. Gröna byggnader, till exempel gröna butiker och produktionsanläggningar med hög BREEAM-certifiering.
  3. Förnybar energi, till exempel vind-, sol- och vattenkraft samt bergvärme. 

Kategorierna bidrar även till de globala målen för hållbar utveckling. Ramverket fokuserar främst på tre av dem, mål 7: Hållbar energi för alla, mål 11: Hållbara städer och samhällen och mål 13: Bekämpa klimatförändringarna. CICERO har utvärderat NorgesGruppens ramverk och gett det omdömet ”Dark Green” , vilket innebär att ramverket, dess struktur och ändamål motsvarar den långsiktiga visionen av en klimatvänlig framtid med låga utsläpp. 

Handelsbanken agerade rådgivare vid upprättandet av ramverket för gröna obligationer och ensam ledarbank vid emissionen, då NOK 400 miljoner emitterades. Orderboken var mer än fyra gånger övertecknad, närmare NOK 1 700 miljoner, vilket tydligt visar på ett väldigt stort intresse bland investerare för gröna och hållbara placeringar med fast ränta.

För mer information:
NorgesGruppens ramverk för gröna obligationer (på engelska)Öppnas i nytt fönster
CICEROs oberoende utlåtande (Second Opinion)Öppnas i nytt fönster
Hur NorgesGruppen arbetar med hållbarhetÖppnas i nytt fönster