Ett nytt grönt samarbete

Fastighetsbolaget Heba och byggföretaget Åke Sundvall tecknar grönt lån för projektsamarbetet i Bredäng
panoramavy över mälaren

Gröna byggnader tillsammans med Handelsbanken

Heba och Åke Sundvall tecknar gemensamt grönt lån om 400 mkr hos Handelsbanken med en löptid på tre år. Båda parterna har möjlighet att lyfta lånet i flera omgångar under treårsperioden. Lånet kommer finansiera en nyproduktion av 200 lägenheter i projektsamarbetet Panorama i Bredäng. Byggnationen och byggnaderna kommer vara certifierade enligt Svanenmärkning.

Panorama 

Projektet går under namnet Panorama med anledning av att merparten av lägenheterna kommer att åtnjuta vacker utsikt. Läget på en sjönära höjd i Bredäng ger vidsträckt utsikt över Mälaren. De 200 lägenheterna i Panorama planeras som bostadsrätter fördelade i tre punkthus med ett underliggande gemensamt garage. Totalt rör det sig om cirka 10 000 kvm boarea. Byggstart planeras till hösten 2020. 
Samarbetsprojektet sker i ett gemensamt bolag, där parterna äger 50 procent vardera av projektet. Heba Fastighet AB finansierar projektets markförvärv om cirka 90 mkr, investeringen är totalt cirka 500 mkr.
- "Grön finansiering är ett mycket viktigt område för oss på Handelsbanken, därför är vi glada att ta det här steget tillsammans med Heba och Åke Sundvall som vi haft ett gott samarbete med under lång tid, säger Anna Andersson, kontorschef på Handelsbanken Götgatsbacken
Patrik Emanuelsson
Heba:s affärsidé är att erbjuda människor i Stockholmsregionen ett hållbart, attraktivt och tryggt boende. Verksamheten präglas av långsiktigt ägande samt engagerad förvaltning och fastighetsutveckling. Heba Fastighets AB grundades 1952 och är sedan 1994 noterade på Nasdaq Stockholm AB, Nordic Mid Cap.

Patrik Emanuelsson, Vd på Heba Fastighet AB

-Det är Heba:s första gröna finansiering vilket känns både bra och angeläget för oss. Vår plan framåt är att fortsätta med gröna finansieringar. Det ligger helt i linje med vår strategi kring hållbarhet som återspeglas i allt vi gör, och rimmar väl med Heba:s långsiktiga förhållningssätt till fastighetsutveckling och förvaltning. Att genomföra detta tillsammans med vår samarbetspartner Åke Sundvall är extra roligt, säger Patrik Emanuelsson.

Åke Sundvall Byggnads AB är ett familjeföretag i tredje generation som utvecklar, bygger och förvaltar fastigheter i Stockholm och Uppsala samt i Skåne genom dotterbolag. Sedan 1942 har vi varit med och satt prägel på stadsbilden i de områden vi verkar. De lägger stor vikt på att utgå från varje plats unika förutsättningar för att tillföra staden hus med kvalitéer som sätter prägel på kvarteret och får människor att trivas. Åke Sundvall Byggnads AB förvaltar ca 500 bostäder och har drygt 3 000 bostäder i projektportföljen som ska byggas i de områden där vi verkar. 

Martin Sundvall, VD på Åke Sundvall Byggnads AB

- Detta samarbete är såväl utvecklande som roligt då vi båda bär på stolta byggmästartraditioner och våra kunskaper och erfarenheter kompletterar varandra väl. Vi vill skapa bostäder som tillför något extra till området de befinner sig i och som får människor att må bra. Panorama kommer att passa väl in i denna ambition och vi ser fram emot att bygga detta projekt tillsammans med HEBA, säger Martin Sundvall.

Martin_Sundvall

Mer information

Mer information om projektet kan du läsa om på Åke Sundvalls och Heba Fastighets webbplatser.

Åke Sundvall Byggnads AB Öppnas i nytt fönster

Heba Fastighets AB Öppnas i nytt fönster