Seminarier med fokus på hållbar tillväxt och gröna obligationer

people at Sustainable Finance semninar

Handlingsplan för hållbar tillväxt och gröna obligationer

Handelsbanken Debt Capital Markets har under hösten arrangerat ett flertal välbesökta seminarier för investerare och emittenter. Seminarierna har handlat om den föreslagna standarden inom EU för gröna obligationer och förslaget till en gemensam taxonomin, det vill säga ett klassificeringsverktyg för hållbara ekonomiska aktiviteter.  

I mars 2018 lanserade den Europeiska Kommissionen en ”Handlingsplan för finansiering av hållbar tillväxt”. Handlingsplanen påverkar bland annat banker, investerare, kapitalförvaltare och andra viktiga marknadsaktörer som till exempel indexleverantörer, ratinginstitut och Europeiska myndigheter och den har tre huvudsakliga syften; att styra kapitalflöden i riktning mot en mer hållbar ekonomi, att göra hållbarhet till en faktor vid riskhantering samt att uppmuntra öppenhet, insyn och långsiktighet. 

Jenny Tiger

Jenny Tiger, regelverksexpert på Handelsbanken

- Det är tydligt att hållbarhet är, och kommer att fortsätta vara, ett av EU:s största fokusområde. EU pekar ut finanssektorn som en nyckelaktör för att styra investeringar åt hållbarhet håll. EU ser att finanssektorn kommer att ha en avgörande roll för att verka för en omställning till en växthusgasneutral ekonomi i linje med Parisavtalet.

Handelsbanken har arbetat med gröna obligationer och gröna lån i flera år och marknaden har hittills baserats på frivilliga standarder och innovationer. 

Tobias Lindberg

Tobias Lindbergh, ansvarig för hållbar finansiering på Debt Capital Markets

- Det är otroligt kul att se att det finns ett så stort intresse från våra kunder, trots att det fortfarande är på ett förslagsstadie. Beslut kommer att tas inom EU både avseende standarden och taxonomin och kommer att kompletteras på fler områden. Min uppfattning är att en stor del av vår rådgivning kommer att handla om detta den närmaste tiden och det är viktigt att bekanta sig med taxonomin redan nu. Det är tydligt att våra kunder vill vara förberedda. 

Taxonomin kommer att uppdateras löpande och syftet är att tydliggöra vilka ekonomiska aktiviteter och investeringar som är gröna inom viktiga områden som energi, transporter, markanvändning och byggnader, vilket ska underlätta för företag och investerare att mötas och bidra till både lägre klimatpåverkan och ökad motståndskraft mot effekterna av klimatförändringar. 

Mer information:

TEG:s rapport om EU taxonomi Öppnas i nytt fönster 
TEG:s rapport om EU Green Bond Standard Öppnas i nytt fönster