Skydda dig mot konkurser − så här håller du koll

Konkurserna fortsätter att öka, då gäller det som leverantör att säkerställa kundernas betalningsförmåga. Här är siffrorna att hålla ögonen på.

Trygga ditt företag mot konkurser

Får du betalt i tid? 

Det är tuffa tider för många företag och antalet konkurser börjar närma sig nivåerna under finanskrisen. Som leverantör är det viktigt att bevaka sina intressen och se till att få betalt.  

– I de här tiderna är det jätteviktigt att hela tiden arbeta med sin kundreskontra och se över vilka fakturor som har förfallit. Målet bör vara att ha så få gamla fordringar som möjligt. Ju längre tiden går, desto svårare är det att få in pengarna, säger Monika Lindberg, som är auktoriserad redovisningskonsult och partner på Grant Thornton. 

Längre betaltid − ett dåligt tecken 

Den viktigaste varningssignalen att bevaka är om betalningsmönstret ändras. Tar en kund plötsligt längre tid på sig att betala är det ett tecken på att något förändrats, vilket kan bero på ekonomiska problem. Därför bör man hålla koll på den genomsnittliga betaltiden för åtminstone de större kunderna. I många affärssystem och rapportverktyg går det enkelt att se.  

– Mycket går att lägga upp med automatik nu för tiden. Det är bra att utnyttja tekniken så mycket det går för att spara tid och resurser och för att arbeta effektivt, säger Monika Lindberg. 

Om en kund börjar slira med betalningarna är hennes råd att ta kontakt och föra en öppen och ärlig dialog.  

– Kanske kan man enas om en avbetalningsplan, föreslår Monika Lindberg.

Ha nära kontakt med kunderna 

Det är också viktigt att ha en rutin för hur man följer upp försenade betalningar: 

 •  kunderna ska veta att det händer något om de inte betalar i tid.
 •  man tjänar på att ha en tydlig och tuff påminnelsehantering.  

Får ett företag problem försöker man ändå betala till dem som är tydligast med att de vill få betalt. För man vill inte hamna hos inkasso. Det förvärrar bara situationen, säger Monika Lindberg. 

En annan förebyggande åtgärd är att ha en regelbunden kommunikation med sina stora kunder, helst innan det blir problem. Då kan man fånga upp om något händer, och om problem uppstår finns redan en relation. 

– Då blir det lättare att göra upp en avbetalningsplan och få betalt. Det är svårare om du ska börja bygga upp en ny relation när problemen redan finns. 

En revisor och en företagare går igenom bokföringen.
Ha regelbunden kommunikation med dina kunder för att hinna fånga upp något innan det blir ett problem.

Se över det egna bolaget 

I en ansträngd konjunktur är det också klokt att regelbundet se över att ekonomin i det egna bolaget är robust. Främst bör man hålla koll på kassaflödet så att bolaget kan betala räkningarna. Det är också avgörande att säkerställa att mer än hälften av det egna kapitalet alltid finns kvar. Men det finns även viktiga finansiella nyckeltal att hålla ett öga på för att få en löpande status av hur företaget mår. Monika Lindberg rekommenderar fem nyckeltal att följa för att få snabb information om något förändras i bolaget: 

1. Tillväxten 

Ökar omsättningen hela tiden vid en jämförelse tolv månader bakåt?  

– Börjar tillväxten falla kan det bero på att något hänt på marknaden. Då kan man behöva agera snabbt, säger Monika Lindberg. 

2. Bruttovinsten 

Bruttovinsten utgörs av intäkterna minus de rörliga kostnaderna. Den påverkas exempelvis om man tappar en leverantör och behöver ersätta den med en dyrare. 

– Då kanske bruttovinsten dippar, vilket innebär att företaget tjänar mindre ju mer man säljer. Det är en farlig väg att gå.  

3. Soliditeten

Bolagets soliditet beräknas utifrån hur stor del av tillgångarna som består av eget kapital. Om soliditeten faller beror det på att företagets lån och andra skulder har ökat. Soliditeten visar den långsiktiga överlevnadsförmågan i företaget. 

4. Kassalikviditeten

Har företaget möjlighet att betala sina kortsiktiga skulder? Saknas pengar i kassan kan det bero på att kunderna inte betalar. 

– Man bör alltid jobba med likviditetsprognoser, oavsett om bolaget går bra eller dåligt. Går det sämre bör man göra dem oftare, ibland kanske varje vecka, för att i god tid se om det saknas pengar framöver och kunna planera för det, säger Monika Lindberg. 

5. Räntabilitet

Vilken avkastning genererar verksamheten på företagets kapital? Det syns i räntabiliteten. Den kan beräknas utifrån eget kapital eller utifrån bolagets totala kapital. 

För alla nyckeltal gäller att bolaget sätter egna mål. Vad ska bruttovinsten vara? Hur mycket ska vi växa? Det är ofta bra att även titta på några mer branschspecifika nyckeltal. 

– Men det är inte mängden nyckeltal som är viktigt, utan att man ser på dem som verkligen fångar upp när det händer något – och följer upp löpande, säger Monika Lindberg.   

Redovisningskonsulten tipsar:

Handelsbanken.se

Monika Lindberg, auktoriserad redovisningskonsult och partner på Grant Thornton.

Fyra tips för att få betalt av kunderna

Redovisningskonsulten Monika Lindberg har fyra råd för att fånga upp förändringar i kunders betalningsförmåga och öka chansen att ni får betalt: 

 1. Håll koll på betalningsmönster
  Om en kund börjar ta längre tid på sig att betala kan det vara ett tecken på ekonomiska problem. 
 2. Påminn direkt
  Var tydlig med att ni vill ha in pengarna och att det får konsekvenser om kunden inte betalar. 
 3. Bevaka kreditvärdigheten hos kunderna
  Lägg upp bevakning av betalningar på era stora kunder så att ni får en varning om de exempelvis får en skuld hos inkasso eller Skatteverket. 
 4. Ha en regelbunden kommunikation med stora kunder
  Det ger både inblick i verksamheten och en relation som blir värdefull om problem skulle uppstå. 

Du kanske också är intresserad av

Vy över Jönköping.

Nya företag trots lågkonjunktur

Vår företagsrådgivare ser ett driv på marknaden trots det ekonomiska läget. Men det är klokt att vara förberedd för olika verkligheter.
Bemjamin Dousa

Intervju med Företagarnas nya VD

Krångliga regelverk och höga arbetsgivaravgifter. De utmaningarna vill Företagarnas nya vd Benjamin Dousa lösa för att stärka svenska företag.

Två företagare diskuterar

Stort intresse för återbruk

Att minska svinnet och öka återbruket. Det är målet när flera konkurrerande bolag startade butik för återbruk av byggvaror.