Kollegor sitter i ett mötesrum och diskuterar.Kollegor sitter i ett mötesrum och diskuterar.

Öka innovationen i företaget – 5 tips

De flesta företag behöver förnyelse – men hur gör du? Ivo Zander forskar på intraprenörskap och tipsar om fem saker som ökar innovationen i företaget.

Utveckling genom engagemang

För många företag är det svårt att hinna utveckla verksamheten, eftersom det dagliga arbetet kräver fullt fokus. Men på lång sikt kan det vara just nytänkandet som hjälper firman att överleva – och lyckas. Ivo Zander är professor i företagsekonomi vid Uppsala universitet och har forskat i intraprenörskap, alltså entreprenörskap som drivs av anställda. Han pekar på att innovation består av två olika delar: dels kontinuerliga förbättringar av befintlig verksamhet, dels utvecklingen av nya produkter eller tjänster. Bägge bitarna behövs.

– Ofta tar de gradvisa förändringarna över, för att de ligger i fokus i det dagliga arbetet. Då tappar man bort vad som behövs på lång sikt, och risken är att man en dag upptäcker att man har halkat efter, säger han.

Innovation kommer uppifrån

Vad kan man då göra för att förbättra innovationsandan i företaget? Ivo Zanders råd är att börja med att fundera på vad företaget behöver. Finns behov av nya produkter eller tjänster – eller är det viktigast att förbättra det som redan finns?

– De flesta har fullt upp med att hålla näsan ovanför vattnet och glömmer att fundera på de här sakerna. Man kommer långt bara genom att ställa sig frågan, säger han.

Ivo Zander menar att en satsning på innovation behöver komma uppifrån för att en förändring ska ske. Som företagsledare bör man tydligt kommunicera vilken typ av idéer som önskas och inom vilka områden. Sedan är två saker avgörande för att lyckas öka innovationen: dels ledningens stöd i form av resurser, dels att man visar uppskattning gentemot de anställda som tar fram idéer och projekt som ledningen har efterfrågat. Uppskattningen kan handla om ekonomisk belöning, men det kan också vara positiv uppmärksamhet, eller möjligheten att göra mer av det man gillar.

– Det viktiga är att visa att du ser ansträngningen och att ge positiv återkoppling.

Testa idéer på kund tidigt

Man behöver också vara medveten om att nysatsningar kostar pengar. För att inte kostnaderna ska rusa i väg för mycket rekommenderar Ivo Zander principen "lean entrepreneurship", vilket innebär att testa idéer på kunder redan i ett tidigt stadium.

– Om du misslyckas tidigt har det inte kostat någonting. Annars blir det lätt så att man planerar, skriver affärsplaner och drömmer ihop saker – för att sedan upptäcka att kunderna vill ha något helt annat.

Man behöver också se till att det finns utrymme för misstag, för alla satsningar kommer inte att ge avkastning.

– Det handlar om att skapa en risktagande kultur där det inte blir så stor sak att misslyckas.

Följ upp hur det går

Av samma anledning är det bra att ha flera grytor bubblande. Som företagsledare behöver man röra runt i grytorna ibland och följa upp hur det går. Det måste dock inte röra sig om fullständiga redogörelser i alla stadier, menar Ivo Zander.

– Men det är viktigt att göra uppföljningar och visa intresse.

Vid uppföljningen behöver man vara beredd att stänga ner projekt som inte fungerar, så att de inte bara rullar på och kostar pengar.

Alla måste med

När det börjar komma fram bra idéer gäller det att ha en organisation som kan ta emot det nya. Ett vanligt hinder är att säljorganisationen är låst i gamla bonussystem och inte vill sälja nya produkter, eftersom man är rädd att tappa försäljning av det gamla. Under sådana förutsättningar kommer inte nya satsningar att lyfta.

– Alla måste vara med på tåget. Det handlar om att få fram en framåtriktad kultur, och sådant tar tid. Men du behöver ta tag i det om du vill ha mer förnyelse för en sak ser vi tydligt och det är att innovation inte händer av sig själv, säger Ivo Zander.

Tips från experten

Ivo Zander professor i företagsekonomi vid Uppsala universitet.
Ivo Zander, professor i företagsekonomi vid Uppsala universitet.

Expertens 5 tips till ökad innovation i företaget

 1. Tänk igenom företagets behov

  Vad ska företaget fokusera på – på förbättringar eller utveckling av nya tjänster och produkter?

 2. Efterfråga rätt idéer

  Kommunicera tydligt till anställda vilken typ av idéer som behövs. Det ökar chansen att få fram det företaget behöver.

 3. Testa tidigt

  Vänta inte med att presentera idéer för nya produkter eller tjänster för era kunder. Snabb återkoppling gör att ni kan släppa det som inte funkar.
 4. Följ upp

  Be regelbundet om återkoppling på de projekt som är på gång. Fimpa idéer som inte funkar – och var tydlig med att det inte är något personligt misslyckande.
 5. Belöna intraprenörer

  Ge uppmärksamhet, beröm och kanske även ekonomisk kompensation till de personer som driver innovation i företaget.

Du kanske också är intresserad av

En flod rinner igenom ett landksap, solen går ner vid horisonten.

Hållbarhetskollen

Med Hållbarhetskollen kan du minska företagets koldioxidutsläpp.
Ett gäng skrattande kollegor i närbild.

Gå i pension på deltid?

Att fortsätta jobba, men få mer fritid? Läs experterna tips om deltidspension.
En kvinna som sitter framför sin dator med en faktura i handen.

Skydd mot företagskapning

Företagskapning, falska mejl och bluffakturor – bedrägerier ger förluster på flera miljarder varje år.