Flykten från kontoren ger en permanent omställning

Studien "Ett annat kontorsliv" visar att det kan vara svårt att få tillbaka personalen till kontoret.

Kontorsflykten – hur lockas personalen tillbaka?

Distansarbetet driver omställning av kontor 

Kontorsarbetarna fortsätter att arbeta hemifrån. En färsk studie visar att hälften av tillfrågade företag/organisationer, har mindre än 40 procents närvaro på kontoret.

– Det är en total omställning och mycket lägre närvaro än vi anade, säger arkitekt Christina Bodin Danielsson som genomfört studien.

Sverige är inte på väg mot en kontorsdöd lik den i USA – men det pågår en stor förändring av kontorsmarknaden. Det visar en studie gjord på uppdrag av fastighetsbolaget Areim. 

–Den stora aha-upplevelsen i studien var hur otroligt lite folk faktiskt är på kontoret, säger Christina Bodin Danielsson, docent i arkitektur vid KTH, som genomfört studien.

Kontorsansvariga från 53 organisationer/företag i storstadsregioner har intervjuats i studien, och trots att flera har en policy som ställer krav på minst 51 procents närvaro på kontoret kommer hälften av organisationerna inte upp till ens 40 procent. 

Utvecklingen oroar och organisationerna ser flera negativa effekter, som även bekräftas av tidigare forskning.

–Produktiviteten går ner, saker dras i långbänk när man inte kan ställa en snabb fråga och det uppstår inte lika många nya idéer. Alla organisationer vi pratar med säger att de jobbar jättemycket med frågan, den är uppe på varje ledningsmöte.

Kontoret måste bli mer attraktivt

Vad kan man då göra för att få folk att åka till kontoret? De organisationer som lyckas bäst med att få sina anställda till kontoret, med en närvaro på 70–80 procent, har några saker gemensamt. Deras kontor ligger ofta centralt och de har arbetat aktivt för att locka tillbaka personalen. Ett exempel på åtgärd är ombyggnation av kontorsytorna, för att skapa utrymme både för sociala möten och för koncentration. Ofta kan seniora medarbetare vilja ha eget rum för att kunna arbeta ostört, en önskan som en del företag har tillgodosett.

Att så många anser att hemmakontoret är bättre än arbetsgivarens kontor är ett underkännande av våra kontorsmiljöer, anser Christina Bodin Danielsson. 

–Något har gått fel när den hemarbetsplats vi skapat själva, upplevs som så väldigt mycket bättre än den som organisationen tillhandahåller.

Även hälsofrämjande och sociala aktiviteter lockar personal till kontoret.

– Gillar man att springa på lunchen hemma ska man kunna göra det på jobbet också.

Stadsplanering och lokalbehov förändras

De nya kraven och förväntningarna på kontoret kommer att påverka hela stadsplaneringen, bedömer Christina Bodin Danielsson. Dagens kontorsstadsdelar kommer sannolikt att försvinna eftersom de inte blir lika attraktiva. När medarbetare tar sig till jobbet vill de komma till en vibrerande stadsdel med ett utbud av tjänster och service.

Omställningen av kontoren innebär också en minskning av hur stor kontorsyta som behövs. Hälften av organisationerna i studien har minskat sin kontorsyta och hälften har behållit den. Det beror inte bara på kostnadsbesparingar utan också på att man inte vill att kontoret ska kännas ödsligt. Av de organisationer som har behållit samma yta anger sju av tio att de sitter fast i långa kontrakt, så hur det blir när dessa avtal löper ut återstår att se. 

En kvinna arbetar hemifrån och utomhus
Varför anser många att hemmakontoret är bättre än arbetsgivarens kontor?

Fysiska möten fortsatt viktiga

Framtidens kontor är förmodligen ett hybridkontor där många även fortsatt arbetar hemifrån på deltid, men i mindre utsträckning än i dag – om arbetsgivarna lyckas locka tillbaka personalen. För kontoret kan aldrig ersättas, menar Christina Bodin Danielsson. 

–Vi måste fortsätta att träffas, för du får ut mer av ett fysiskt möte än av ett digitalt. När vi möts interagerar vi med alla våra sinnen, vilket är avgörande när man ska bygga en relation, liksom vid brainstorming och innovation. Där kommer kontoret att ha sin styrka.

Hon tror att många företag och organisationer är på väg att skärpa kraven kring närvaron på kontoret.

– Ingen vill egentligen ta fram piskan, men den börjar dyka upp nu. När jag pratar med en del organisationer hör jag många som säger att nu får det vara slut – personalen ska komma tillbaka. 

Fakta om studien "Ett annat kontorsliv"

53 privata och offentliga företag och organisationer med fler än 500 anställda deltog i studien "Ett annat kontorsliv" som var beställd av fastighetsbolaget Areim. Läs hela studien här Öppnas i nytt fönster.

"Något har gått fel när en hemarbetsplats upplevs så väldigt mycket bättre än den kontorsplats som arbetsgivaren tillhandahåller. "

Christina Bodin

Christina Bodin Danielsson, KTH

Du kanske också är intresserad av

Handelsbanken.se

Förändrad kontorsmarknad för fastighetsägare

Allt fler hyresgäster kräver kortare och mer flexibla avtal, visar en ny rapport från Fastighetsägarna. Vad innebär det? Vi reder ut. 
Ett flerfamiljshus med gula balkonger

Energieffektivisera smart

Klimatförändringar och ökade energikostnader skapar utmaningar för fastighetssektorn. Se våra tips på energieffektivisering.

Några byggarbetare utomhus

Nya möjligheter för fastighetsägare

Efterfrågan på lagerytor utomhus ökar, vilket ger nya möjligheter för fastighetsägare med obebyggd mark.