Tillfälliga regler för tjänstepension med anledning av coronapandemin

Många företag påverkas av coronapandemin. Därför har vi infört tillfälliga regler kring sparpremie och lönesänkning.
Man och kvinna på kontor

Tillfälligt lägre sparpremie

Nu kan du begära tillfälligt lägre sparpremie för Handelsbankens Tjänstepension och Handelsbankens Pension för egenföretagare.

Även i vanliga fall kan du få möjlighet att under 12 månader spara ett lägre belopp. Nu byggs de 12 månaderna på med ytterligare en period. 

Den försäkrade behåller sitt försäkringsskydd som vanligt under denna tid. Försäkringen återgår automatiskt till ordinarie premie när perioden för den lägre sparpremien är slut.  

Vill du veta mer? Fyll i vårt kontaktformulär så kontaktar vi dig.


Lönesänkning med anledning av corona

Mot bakgrund av att många företag påverkas av coronapandemin har vi tillfälligt infört förenklade regler. Dessa tillämpas när det är dags att höja tillbaka till ursprungliga lönenivåer och gäller fram till 30 juni 2021.

De förenklade reglerna innebär att företag som gör lönesänkningar under 2020 i försäkringar inom Handelsbankens Tjänstepension har möjlighet at återgå till ursprunglig lönenivå fram till 30 juni 2021 utan fullständig hälsodeklaration. Det enda som krävs är intyg om full arbetsförhet. 

Försäkringsskyddet påverkas
Det är viktigt att tänka på att den lägre lönen innebär ett lägre försäkringsskydd för den som är försäkrad. 

När det är dags att höja lönerna igen
Det är arbetsgivaren som aktivt behöver anmäla tillbaka den högre lönen för att försäkringen ska återgå till ordinarie nivå. I samband med detta behöver du intyga att de som är försäkrade är fullt arbetsföra. 

Har du frågor angående försäkringen och de tillfälliga reglerna är du välkommen att kontakta oss på telefon: 0771 - 78 22 25