1. Tillfällig amorteringsfrihet upphör

Tillfällig amorteringsfrihet upphör

Ordinarie amorteringsvillkor återinfördes i september 2021

Färgglada radhus i solsken

Under 2020 fattade Finansinspektionen beslut om att tillfälligt pausa amorteringskravet på bolån. Lättnaden infördes för att coronaviruset bedömdes få stor negativ påverkan på svensk ekonomi och att man därmed vill underlätta för hushållen i en orolig tid. Från och med 1 september 2021 återinfördes ordinarie amorteringsvillkor igen. 

Du som har haft amorteringsfritt behöver inte göra något. Amorteringen startade per automatik i september. Vill du se din kommande amortering så titta på nästa avi. Du kan också hitta information om din amortering i appen och Internettjänsten under rubriken Lån. 


Vad innebär amorteringskravet?

Längd: 1,35

Din amortering beräknas utifrån hur mycket du lånar i förhållande till vad bostaden är värd och din inkomst. Alla låntagare med bolån högre än 50 procent av bostadens marknadsvärde, eller med en skuldkvot över 4,5 procent av hushållets årliga bruttoinkomst (före skatt), måste amortera sina bolån. 


Prata amortering med oss

Boka rådgivning

Vill du få hjälp med att se över din ekonomi? Boka en rådgivning och träffa oss på ett bankkontor eller online. 

kvinna man möte på kontor

Frågor och svar