Handelsbanken

2019-02-18
Meddelande från Handelsbankens styrelse: Carina Åkerström utsedd till ny vd och koncernchef

Handelsbankens styrelse har utsett Carina Åkerström till verkställande direktör och koncernchef för Svenska Handelsbanken AB (publ). Carina Åkerström tillträder sin nya befattning vid Handelsbankens bolagsstämma den 27 mars och efterträder då nuvarande vd Anders Bouvin som går i pension.

- Vi har haft en bra rekryteringsprocess som har givit ett bra resultat. Kvalificerade interna och externa kandidater har utvärderats. Samtliga styrelsens ledamöter har varit djupt engagerade och vi har också tagit råd av extern expertis. Valet av Carina Åkerström vilar på en mycket gedigen och stabil grund, givet hennes meritlista och starka resultat över lång tid, säger Pär Boman, styrelsens ordförande.

Carina Åkerström började som medarbetare på kontoret i Kalmar 1986 och har sedan dess haft en rad olika befattningar i banken. 2008 utsågs hon till vice VD och har sedan 2016 också haft rollen som bankens ställföreträdande koncernchef med ansvar för bland annat svenska storföretagskunder och bankens samlade affärsverksamhet i Stockholmsregionen.

- Jag är mycket glad och stolt för det förtroende styrelsen nu ger mig. Det är en väldigt fin bank som jag lärt känna väl under mina drygt 30 år. Jag ser verkligen fram emot att fortsätta att utveckla banken tillsammans med alla fantastiska medarbetare. Vi har en mycket stark kraft i vårt decentraliserade arbetssätt, inte minst i form av en oslagbar fingertoppskänsla och djup lokalkännedom på våra kontor, säger Carina Åkerström.

Carina Åkerström tillträder i samband med bolagsstämman den 27 mars, och bjuder i samband med sitt tillträde in till en press- och analytikerträff, se bilaga.

För ytterligare information kontakta:
Pär Boman, styrelsens ordförande + 46 8–22 92 20
Mats Olsson, Handelsbankens pressavdelning     + 46 8–701 35 47,
+ 46 70–688 07 99

Bilagor:
1. Inbjudan till press- och analytikerträff den 28 mars.
2. Kort presentation och CV.
3. Bildmaterial 

Denna information är sådan information som Handelsbanken är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 februari 2019 klockan 06.30 CET. För mer information om Handelsbanken hänvisas till: www.handelsbanken.se
   

Inbjudan till press- och analytikerträff

Möt Handelsbankens tillträdande vd och koncernchef Carina Åkerström.

Tid och plats: 28 mars klockan 10.00, Blasieholmstorg 8, Stockholm.

För ytterligare information och anmälan, kontakta:

Mats Olsson, Handelsbankens pressavdelning

+ 46 8-701 35 47,+ 46 7 -688 07 99
maol57@handelsbanken.se
   

Curriculum vitae (CV)

Carina Åkerström,
56 år, bosatt i Stockholm

Karriär i sammandrag:

2019: utnämnd till verkställande direktör och koncernchef i Handelsbanken

2016: ställföreträdande koncernchef i Handelsbanken

2010: chef för Regionbank Stockholm

2008: vice VD i Handelsbanken och chef för Handelsbanken i östra Sverige.

1998: kontorschef för kontoret Birger Jarlsgatan, Stockholm

1988: ställföreträdande chef för kontoret Solna

1986: anställd som medarbetare, kontoret i Kalmar
 

Utbildning: Jur kand vid Lunds universitet, språkstudier vid Sorbonne, Paris

Familj: en dotter

Fritid: umgås med familj och vänner. Ridning, skidåkning och hunden Mira
 

Bildmaterial

Bilder (fria för publicering) på Handelsbankens nyutnämnde vd och koncernchef Carina Åkerström bifogas i pressmeddelandet.
  

Carina Åkerström – tillträdande vd och koncernchef i Handelsbanken

Carina Åkerström är född 1962 i Kalmar. Efter gymnasiet flyttade hon till Lund för att studera juridik och fortsatte sedan studierna vid Sorbonneuniversitet i Paris.
Hon återvände hem till Kalmar, där hon 1986, mest av en tillfällighet, började arbeta extra på ett bankkontor i staden.
- Banken fick snabbt upp ögonen för den nya, duktiga medarbetaren och Carina fick snart fick allt mer ansvar och nya arbetsuppgifter. Det tillfälliga jobbet blev permanent, och redan efter två år erbjöds hon tjänsten som ställföreträdande chef för ett av bankens största kontor i Solna utanför Stockholm, berättar Pär Boman, Handelsbankens styrelseordförande.
I samband med den svenska fastighets- och finanskrisen i början av 1990-talet fick Carina Åkerström uppdraget att leda arbetet med några av bankens största och mest komplexa kreditärenden.
- Carina är en extremt pragmatisk problemlösare och tack vare henne kunde åtskilliga kunder som hamnat i svårigheter undvika konkurs. Istället hittade hon lösningar som gjorde att företaget kunde leva vidare och växa sig starkt igen, säger Pär Boman.
Efter åren som kreditspecialist sökte sig Carina Åkerström tillbaka till kontorsrörelsen. Hon utsågs 1998 till kontorschef för Handelsbankens kontor på Birger Jarlsgatan i Stockholm.
2008 när den världsomspännande finanskrisen bröt ut var Handelsbankens beredskap god och den finansiella situationen var stabil. Banken behövde aldrig be myndigheter, centralbanker eller aktieägare om stöd.
- Men det fanns delar i banken där utmaningarna var lite större. Regionen i östra Sverige hade flera små och medelstora välskötta kundföretag som fick problem på en plötsligt bottenfrusen kreditmarknad. Vi behövde någon som snabbt kunde ta tag i detta. Carina löste uppgiften på ett utmärkt sätt.
Carina Åkerström blev chef för regionbanken i östra Sverige och utsågs samtidigt till vice VD i Handelsbanken. 2010 övertog hon bankens i särklass största region, Stockholm.
- Sedan Carina tog över har region Stockholm alltid varit lönsammare än snittet i banken. Omsättningen har nästan fördubblats och regionen står nu för runt en fjärdedel av bankens samlade vinst. Samtidigt har kundnöjdheten ökat.
2016 utsåg styrelsen Carina Åkerström till ställföreträdande koncernchef med ansvar för bankens samlade affär med de största svenska företagen, samtidigt som hon behöll ansvaret för regionbanken i stor-Stockholm.
- Det som varit kännetecknade för hela Carinas långa karriär i banken är att hon alltid har tagit på sig allt mer krävande och komplexa uppdrag. Varje gång har hon löst uppgiften, inte bara lite bättre utan också ofta lite snabbare än vi väntat oss. Jag är övertygad om att så sker också denna gång, säger Pär Boman.

  Pressmeddelande i pdf.

Stäng
©Svenska Handelsbanken AB (publ)
» Privacy notice    » Cookies