SKI Kundnöjdhet 2018
Mest nöjda privat- och företagskunder
Årets branschmätning från SKI visar återigen att kunderna premierar vårt unika sätt att bedriva bank när Handelsbanken får bäst betyg av landets stora banker, både bland privat- och företagskunder.

Våga vara din egen
Både privat- och företagskunder upplever att Handelsbanken skiljer sig positivt från andra i branschen i högre grad än de övriga stora bankerna. SKI bedömer att branschens utmaning är att kombine­ra tekniska tjänster med personlig, nära och proaktiv service.


Längd: 0:32 min

- En god digital relation behöver också vara personlig och nära. De aktörer som lyckas kombinera det digitala med det person­liga belönas med nöjdare kunder. Detta är ett mönster vi sett under flera år. Att våga sticka ut och vara sin egen har aldrig varit så viktigt som nu, och här lyckas Handelsbanken, säger Johan Parmler, vd för Svenskt Kvalitetsindex.

Svenskt Kvalitetsindex
Svenskt Kvalitetsindex (SKI) genomför sedan 1989 regelbundna mätningar av kundnöjdhet, kvalitetsutveckling samt medarbetarstudier i näringslivet och offentlig sektor. För bankbranschen genomförs årligen en kundundersökning. Studien analyserar orsakerna till kundernas bedömning, liksom till hur lojala kunderna är mot sina banker. Som bakgrund mäts image, förväntningar, produktkvalitet, service och prisvärdhet.Mer information
Mer om undersökningen
SKI 2018


© Svenska Handelsbanken AB (publ)
» Privacy notice   » Cookies