Beräkna eller kontrollera IBAN
Här kan du beräkna ditt IBAN-nummer för svenska konton i Handelsbanken eller kontrollera så att det IBAN-nummer som du ska betala till är utformat på rätt sätt.

Kontonumret kontrolleras inte och vi kan inte garantera att angivet IBAN tillhör avsedd mottagare.


Beräkna IBAN-nummer

Kontrollera IBAN-nummer
Kontonummer (åtta eller nio siffror)
  

Så här beräknar du IBAN-nummer
Fyll i ditt kontonummer utan clearingnummer och kontrollera att du fyllt i rätt siffror (8 eller 9 siffror). Klicka på beräkna. IBAN visas både i elektroniskt format samt i pappersformat som du använder när du t ex ska skriva ut fakturor.

Så här kontrollerar du ett IBAN-nummer
Fyll i det IBAN-nummer som du vill kontrollera och klicka sedan på kontrollera. Kontroll görs endast på att IBAN-numret är utformat enligt standarden för IBAN. Kontroll av kontonumret utförs inte.
© Svenska Handelsbanken AB (publ)
» Privacy notice   » Cookies