Debt Capital Markets
Vi är en ledande aktör inom kapitalmarknadsfinansiering och strukturerad lånefinansiering och hos oss får du tillgång till finansiell styrka, global expertis och bred distributionskapacitet. Med lång erfarenhet och hög kompetens hittar vi den typ av finansiering som just ditt företag behöver. Beroende på företagets behov skräddarsyr vi finansieringslösningar - genom bilateral finansiering eller tillsammans med andra långivare genom syndikerade lån.

Vårt erfarna team har bred kompetens inom analys, strukturering och rådgivning och arbetar med löpande marknadsuppdateringar, skuldkapacitetsanalys, likviditetsanalys, förvärvsanalys och mycket mer.

Marknadsfinansiering
Obligationsemissioner och certifikatprogram, MTN- och EMTN-program.

Förvärvsfinansiering
Vid finansiering av bolagsförvärv där köparen kan vara industriell eller finansiell part, ofta private equity bolag.

Projektfinansiering
Vanligt vid större infrastrukturinvesteringar inom exempelvis transport, energi, skogsindustri, telekom och investeringar som stat, kommun och landsting traditionellt ansvarar för.
Lånefinansiering företag
Skräddarsydda lösningar till större företag inom privat och offentlig sektor genom bilaterala eller syndikerade lån samt finansiering via kapitalmarknad.
© Svenska Handelsbanken AB (publ)
» Privacy notice   » Cookies