Systemkrav Handelsbankens Internettjänst
På denna sida presenteras rekommenderade webbläsare för Handelsbankens Internettjänst samt specifika systemkrav vid inloggning med kortläsare ansluten med sladd.

Rekommenderade webbläsare för Handelsbankens Internettjänst
Nedanstående webbläsare är testade av banken och fungerar i vår internettjänst. Notera att ytterligare systemkrav behöver uppfyllas vid inloggning med kortläsare ansluten med sladd.

Windows
Internet Explorer- Version 11Hämta
Firefox- De tre senaste versionernaHämta
Chrome- De tre senaste versionernaHämta
Edge- De tre senaste versionerna 


Mac OS
Safari- Version 10 och senareHämta
Firefox- De tre senaste versionernaHämta
Chrome- De tre senaste versionernaHämta

Vår webbplats fungerar även i andra moderna webbläsare som har stöd för webbstandarder satta av W3C. Vid användning av andra webbläsare än de rekommenderade har vi eventuellt ingen möjlighet att ge support vid problem.

Systemkrav för kortläsare ansluten med sladd (BankID)
Nedanstående kombinationer av operativsystem och webbläsare är testade av banken och fungerar vid inloggning med kortläsare ansluten med sladd. Även andra kombinationer kan fungera, men vi har eventuellt ingen möjlighet att ge support om det uppstår problem.

Windows 8.1 och Windows 10
Internet Explorer- Version 11Hämta
Firefox- De tre senaste versionernaHämta
Chrome- De tre senaste versionernaHämta
Edge- De tre senaste versionerna 

Information angående Windows 7
Från och med 14 januari 2019 upphör Microsofts support för Windows 7. På grund av detta kan vi enbart erbjuda begränsad support om du har Windows 7.

Mac OS 10.10 - 10.15
Safari- Version 10 och senareHämta
Firefox- De tre senaste versionernaHämta
Chrome- De tre senaste versionernaHämta© Svenska Handelsbanken AB (publ)
» Privacy notice   » Cookies