Stiftelsernas ändamål
Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse samt Tore Browaldhs stiftelse har till ändamål att stödja samhällsvetenskaplig forskning inom främst företagsekonomi. nationalekonomi och ekonomisk historia.

För ytterligare information om stiftelsernas verksamhet och historia, läs Femtio år av forskningsfinansiering

Ansökan
Ansökningsperiod

För Wallanderstipendier, Hedeliusstipendier, Browaldhstipendier samt Forskarutbyte och spridning.
10 augusti 2017 - 15 september 2017

För Program
1 december 2017 - 31 januari 2018

Ansökan
Ansök och avrapportera direkt via hemsidan.
Ansök/avrapportera (ny sida)


Kontaktuppgifter
Kontaktuppgifter för Forskningsstiftelserna

Frågor och svar
Här hittar du de vanligaste frågorna.
Frågor och svar


© Svenska Handelsbanken AB (publ)
» Cookies