Stiftelsernas ändamål
Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse samt Tore Browaldhs stiftelse har till ändamål att stödja samhällsvetenskaplig forskning inom främst företagsekonomi, nationalekonomi och ekonomisk historia.

För ytterligare information om stiftelsernas verksamhet och historia, läs Femtio år av forskningsfinansiering


Under år 2017 beviljades 179 anslag om totalt 215 miljoner kronor.Ansökan

Ansökningsperioder

10 augusti 2018 - 15 september 2018
Förlängning av Browaldhstipendier
Wallanderstipendier
Hedeliusstipendier
Forskarutbyte och spridning

1 december 2018 - 31 januari 2019
Browaldhstipendier
Förlängning Browaldhstipendier
Forskningsprogram
Forskarutbyte och spridning


Ansök/avrapportera här (ny sida)


Kontaktuppgifter
Kontaktuppgifter för Forskningsstiftelserna

Frågor och svar
Här hittar du de vanligaste frågorna.
Frågor och svar


© Svenska Handelsbanken AB (publ)
» Cookies