Så har vi räknat
Informationen i tabellen visar den genomsnittliga faktiska boränta våra kunder fått i samband med bland annat nyutlåning och villkorsändring den senaste månaden. Informationen visas för varje räntebindningstid vi erbjuder våra kunder. Den genomsnittliga faktiska boräntan kommer successivt att byggas på med historik för de senaste tolv månaderna.

Den aktuella boräntan för bolån finns annonserad på vår hemsida.© Svenska Handelsbanken AB (publ)
» Privacy notice   » Cookies