Handelsbanken Rahoituksen rekisteriseloste
Handelsbanken Rahoitus käsittelee henkilötietoja henkilötietolain ja luottolaitoslain mukaisesti ja muutoinkin huolehtii yksityisyyden suojan ja pankkisalaisuuden toteutumisesta henkilötietojen käsittelyssä. Henkilötietoja käsitellään luottolaitoksen palvelujen ja toiminnan hoitamista varten.

Tietoja hankitaan rekisteröidyltä itseltään tai hänen edustajiltaan, viranomaisten pitämistä julkisista rekistereistä sekä luottotietoyhtiöiden luottotietorekisteristä. Handelsbanken Rahoitus käyttää asiakasrekisteriään myös asiakkailleen suunnattavaan markkinointiin. Liike- tai palvelutapahtuman niin edellyttäessä Handelsbanken Rahoitus nauhoittaa puheluja ja tallentaa viestejä varmistaakseen viestin sisällön. Pankkisalaisuus rajoittaa Handelsbanken Rahoituksen hallussa olevien tietojen luovuttamista sivulliselle muutoin kuin sen henkilön suostumuksella, jota tiedot koskevat tai lain edellyttämissä tapauksissa.

Tarkastusoikeus

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus saada tietää, mitä tietoja hänestä on tallennettu yhtiömme asiakasrekisteriin.

Tarkastuspyyntö on esitettävä kirjallisena ja rekisteröidyn on pystyttävä todentamaan henkilöllisyytensä.


Rekisteriseloste


Tarkastuspyyntö


© Svenska Handelsbanken AB (publ)