Hyra eller äga? Räkna och jämför här.

Vilken typ av finansiering är mest fördelaktig för ditt företag? Här får du hjälp med att jämföra två av våra olika alternativ. Du får en fingervisning om kostnad och vad som är mest fördelaktigt för dig. Observera att detta är endast en kalkyl.
Beroende på vilken finansieringsform du väljer får du fram den uppskattade kostnaden för antingen leasing eller avbetalning. Nedanstående belopp är alltid exklusive moms om inte annat anges.

Leasa eller köp på avbetalning

Typ av investering

Pris (kr exkl. moms):

Exempelränta (%):

Tillverkare och modell:

Årsmodell (åååå):

Leasing - att hyra

Leasing innebär att Handelsbanken köper den utrustning, det objekt eller de fordon ditt företag behöver och hyr ut dessa till dig. Ditt företag binder inte något kapital utan betalar istället en leasingavgift.                                                                                        

Leasingtid (mån):

Egen insats
(kr exkl. moms):

Restvärde (%)  :

Leasingavgift per månad: 0 kr

Så här har vi räknat

Avbetalning - att äga

Avbetalning innebär att Handelsbanken köper den utrustning, det objekt eller de fordon ditt företag behöver och säljer dessa vidare till dig på avbetalning. Ditt företag äger utrustningen, objektet eller fordon och ni gör avskrivningar själva.

Återbetalningstid (mån):

Egen insats
(kr exkl. moms):

Kostnad månad 1: 0 kr

Så här har vi räknat
Skicka sammanställningen till mig

E-post:

Personlig service dygnet runt

Ring 0771-77 88 99