A-Ö-lista - Köpa bostadsrätt


Aktuella räntor

Aktuella bolåneräntor


Amortera

Det du betalar av på lånet kallas amortering. Att amortera är också ett sätt att spara. Ju mer du kan amortera desto snabbare sänker du dina boendekostnader. Alla nya bolån med en belåningsgrad över 50 procent amorteras. Det innebär att:


Besiktning av bostadsrätt

Som köpare har du en långt gående undersökningsplikt. Alla fel som kunde ha upptäckts vid en noggrann granskning är köparens ansvar. Därför rekommenderar vi dig att anlita en besiktningsman. På Anticimex (nytt fönster) webbplats finns också mer information.


Bokalkyl

Bokalkylen


Boräntekalkyl

Boräntekalkyl


Boränteindikatorn

Boränteindikatorn ger en indikation om hur boräntorna kan komma att utvecklas.
Boränteindikatorn


Bolån med räntetak

Det ingår en premie i både den löpande räntan och i takräntan som skyddar från räntehöjningar över taket, därför är tremånadersräntan på bolån med räntetak något högre.
Borgen

Borgen innebär att en eller flera personer tar på sig ansvaret att betala en skuld för någon annan, om denne inte fullföljer sitt betalningsansvar. I praktiken betyder det att en annan person åtar sig att betala ditt lån om du inte kan betala.


Checklista frågor till mäklare

Checklistan


Handpenningslån

Det är ett kortfristigt lån man tar för att betala handpenningen. Handpenningen uppgår normalt till 10 procent av köpeskillingen och ska betalas i samband med eller strax efter du skriver på överlåtelseavtalet. Lånet löses sedan i samband med tillträdet.


Kontantinsats (egen insats)

När du köper en bostad ska du lägga en egen insats som kallas kontantinsats. Vi räknar med att du lägger minst 15 procent av köpeskillingen.


Likvidavräkning

En likvidavräkning visar hur köpeskillingen fördelar sig i form av handpenning, eventuella lån som ska övertas och vad som återstår att betala på tillträdesdagen.


Låneskydd

Du som samlar alla dina lån och gärna dina övriga bankaffärer hos Handelsbanken och Stadshypotek, har möjlighet att få teckna vårt kostnadsfria Låneskydd med Trygghetskapital. Låneskyddet ger din familj ekonomisk trygghet om du skulle avlida innan du fyller 65 år. Låneskyddsavtalet är personligt och gäller för egna lån och eventuell andel av gemensamma lån. Är ni till exempel två låntagare tecknas ett låneskyddsavtal per person för att bådas andelar av lånet ska omfattas av låneskyddet.

Upp till 55 år

Till den dag du fyller 55 år omfattar Låneskydd med Trygghetskapital ditt samlade lånebelopp, dock högst 40 prisbasbelopp (1 772 000 kronor - gäller för 2016). Beloppet används för att helt eller delvis lösa dina lån.


Mellan 55 år och 65 år

Från 55 år till den dag du fyller 65 år omfattar Låneskydd med Trygghetskapital tio procent av ditt samlade lånebelopp, dock högst fyra prisbasbelopp (177 000 kronor - gäller för 2016). Beloppet betalas ut kontant till dödsboet och kan till exempel användas för att under en period klara räntekostnaderna för lån. Låneskyddet upphör när du fyller 65 år.


Förutsättningar för Låneskydd

Viktigt att tänka på

Om du är sambo eller har särkullbarn är det viktigt att tänka på hur arvet påverkas. Kontakta gärna en jurist om du vill veta mer.


Marknadsvärde

Vi gör alltid en värdering för att fastställa det aktuella marknadsvärdet för en bostadsrätt. Marknadsvärdet sätts utifrån de köp som gjorts av liknande bostäder i närområdet. Ofta kan köpeskillingen/priset användas som marknadsvärde. Ibland är de lokala förhållandena sådana att marknadsvärdet på bostadsrätten skiljer sig från priset vid en försäljning.


Räntebindningstider

Du kan välja mellan korta och långa räntebindningstider från tre månader och upp till tio år. När räntebindningstiden går ut väljer du en ny räntebindningstid.

Vill du ändra räntebindningstiden i förtid, så kallad förtidsomsättning, då kan du få betala en så kallad ränteskillnadsersättning för den tid som är kvar.


Ränteskillnadsersättning

Om du väljer att lösa ett bolån i förtid, det vill säga innan räntebindningstiden har gått ut, kan det uppstå en kostnad. Det gäller främst om räntan har gått ner sedan du tog ditt lån. Lite förenklat kan man säga att kostnaden är beroende av hur stort ditt lån är, återstående löptid på lånet och ränteskillnaden mellan din ränta och ränteläget som råder nu.
Mer om ränteskillnadsersättning

Räntesäkring


Sambolagen

Ska du flytta ihop med din partner behöver du känna till sambolagen. Där regleras till exempel vad som gäller vid en eventuell bodelning. Flyttar din sambo in i din bostad är den inte samboegendom. Efter ett par år kanske ni säljer den och köper en större bostad och då blir den samboegendom. Det innebär att värdet delas lika vid en eventuell bodelning. Allt som inte ska bli samboegendom bör ni som sambor reglera via avtal.


Skuldkvot

Skuldkvot är ett nyckeltal som beskriver hushållets totala skuld i relation till hushållets disponibla årsinkomst.


Undersökningsplikt

Som köpare har du en långt gående undersökningsplikt. Alla fel som kunde ha upptäckts vid en noggrann granskning är köparens ansvar. Försäkra dig även om vilken utrustning som ingår i köpet, till exempel disk- och tvättmaskin. Den besiktning som många bostadsrättsföreningar gör i samband med att lägenheten byter ägare, är i föreningens eget intresse, inte köparens. Föreningen vill veta att medlemmarna sköter sitt underhållsansvar.
Det är därför en god idé att anlita en egen besiktningsman, som dessutom kan hjälpa dig att mäta bostadsrättens area som har stor betydelse för priset. På Anticimex (nytt fönster) webbplats finns mer information.


Villkorsändring

En villkorsändring sker i samband med att ett lån förlängs, det vill säga när räntebindningstiden går ut. Då ska du välja ny räntebindningstid, som gäller från och med villkorsändringsdagen.


Värdering av bostadsrätten

I de flesta fall behövs ingen värdering om bostadsrätten säljs på en öppen och normal marknad. Om du skulle behöva göra en värdering kostar den runt 2 000 kronor.


Överbryggningslån

Är ett lån som du kan behöva om köp och försäljning av din nya och gamla bostad inte infaller på samma dag. Lånet har rörlig ränta och finns det ett övervärde i din gamla bostad kan du använda det som säkerhet. Lånet löses så snart du säljer din gamla bostad.
© Svenska Handelsbanken AB (publ)
» Cookies