Att tänka på
Utgå alltid ifrån din egen ekonomi när du väljer räntebindningstid.

Ditt ekonomiska utrymme, d v s hur räntekänslig du är, vilken risk du är villig att ta och hur länge du planerar att bo i din bostad utgör grunden för ditt val av räntebindningstid.

Boränteindikatorn speglar Handelsbankens tro på ränteutvecklingen framöver, men prognosen kan aldrig garanteras och ska aldrig ensam utgöra beslut om räntebindningstid.© Svenska Handelsbanken AB (publ)
» Privacy notice   » Cookies