SKI Kundnöjdhet 2019
Mest nöjda privat- och företagskunder

Årets branschmätning från SKI visar återigen att kunderna premierar vårt unika sätt att bedriva bank.

Handelsbanken får bäst betyg av landets stora banker, både bland privat- och företagskunder.

Service – personligt och digitalt
Privatpersoner och företag upplever att det är enkelt att vara kund i Handelsbanken. Både bankkontor och digitala tjänster finns nära till hands och erbjuder hjälp med det man behöver. SKI bedömer att just serviceupplevelsen är viktigt för kundnöjdheten.Bland Handelsbankens kunder kan man tydligt se att den personliga kontakten ökar kundnöjdheten. De aktörer som lyckas kombinera det digitala med det personliga belönas med nöjdare kunder. Detta är ett mönster vi sett under flera år, säger Johan Parmler, vd för Svenskt Kvalitetsindex.

Svenskt Kvalitetsindex
Svenskt Kvalitetsindex (SKI) genomför sedan 1989 regelbundna mätningar av kundnöjdhet, kvalitetsutveckling samt medarbetarstudier i näringslivet och offentlig sektor. För bankbranschen genomförs årligen en kundundersökning. Studien analyserar orsakerna till kundernas bedömning, liksom till hur lojala kunderna är mot sina banker. Som bakgrund mäts image, förväntningar, produktkvalitet, service och prisvärdhet.© Svenska Handelsbanken AB (publ)
» Privacy notice   » Cookies