Ansvarsfulla investeringar
Investeringar för en hållbar framtid
Handelsbanken har ett stort ansvar genom sitt uppdrag att förvalta kunders sparande. För oss är målet tydligt – vi vill skapa en bra avkastning på sparkapitalet och samtidigt verka för en hållbar framtid.

Ansvarsfull kapitalförvaltare
Vår kapitalförvaltning utgår från samma värdegrund, en kombination av Handelsbankens företagskultur och ett ramverk med utgångspunkt i internationella normer och konventioner. För att bidra till en hållbar utveckling arbetar vi även med fokusområden och deltar i samarbeten.
Värdegrund för ansvarsfulla investeringar
Hållbar utveckling och samarbeten
Aktiv ägarstyrning i våra fonder

Så arbetar vi med hållbara investeringar
Tillsammans med finansiella kriterier integrerar våra fondförval­tare miljö-, sociala-, och bolagsstyrningskriterier för att få bättre beslutsunderlag i investeringsprocessen. Vi är övertygade om att företag som verkar på ett hållbart sätt och vars påverkan på samhället är positiv har större chans att överleva och vara lönsamma på lång sikt.
Så arbetar vi
Uppföljning och påverkan

Hållbarhet i våra placeringar
Vi utvecklar ständigt erbjudandet för att möta våra kunders förväntningar på både tydlighet, avkastning och hållbarhet. Vårt fondutbud sträcker sig från koncentrerade portföljer till breda globala indexfonder. Vi erbjuder även hållbarhetsinriktning i kapitalskyddade placeringar och fonder i försäkring.
Hållbarhet i fonderbjudandet
Fonder i försäkring
Hållbarhet i kapitalskyddade placeringar


Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.
De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Fullständiga informationsbroschyrer med fondbestämmelser, faktablad och aktuell kursutveckling finns under respektive fond i fondkurslistan. Handelsbanken reserverar sig mot eventuella fel i informationen.


Följ vårt arbete

Broschyrer och rapporter© Svenska Handelsbanken AB (publ)
» Privacy notice   » Cookies