Ansvarsfulla investeringar
Investeringar för en hållbar framtid
Handelsbanken har ett stort ansvar genom sitt uppdrag att förvalta kunders sparande. För oss är målet tydligt – vi vill skapa en bra avkastning på sparkapitalet och samtidigt verka för en hållbar framtid.

Ansvarsfull kapitalförvaltare
Vår kapitalförvaltning utgår från samma värdegrund, en kombination av Handelsbankens företagskultur och ett ramverk med utgångspunkt i internationella normer och konventioner.
Värdegrund för ansvarsfulla investeringar

Så arbetar vi med hållbara investeringar
Vi arbetar för en finansiell, social och miljömässig hållbar utveckling i de företag vi investerar i på kunders uppdrag. Vi gör det utifrån policyer samt utifrån gemensamma normer som uttrycks i internationella konventioner och riktlinjer. Vår målsättning är att skapa god, långsiktig avkastning, vilket förutsätter att vi investerar på ett hållbart och ansvarsfullt sätt. En viktig del av att ta ansvar som investerare är att utöva rollen som ägare och påverka de bolag vi investerar i. Det kan vi göra genom bolagsdialoger och ägarstyrningsarbete.
Så arbetar vi

Hållbarhet i våra placeringar
Vi utvecklar ständigt erbjudandet för att möta våra kunders förväntningar på både tydlighet, avkastning och hållbarhet. Vårt fondutbud består av indexfonder, aktivt förvaltade aktie- och räntefonder samt allokeringsfonder. Vi erbjuder även hållbarhetsanpassade kapitalskyddade placeringar och fonder i försäkring.
Hållbarhet i fonderbjudandet
Fonder i försäkring
Hållbarhet i kapitalskyddade placeringar


Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Fullständiga informationsbroschyrer samt fondbestämmelser, faktablad och aktuell kursutveckling finns under respektive fond i kurslistan. Handelsbanken reserverar sig mot eventuella fel i informationen


Följ vårt arbete

Broschyrer och rapporter
© Svenska Handelsbanken AB (publ)
» Privacy notice   » Cookies