Utmärkelser
Handelsbanken Barn
är Årets app


Privata Affärer har utsett Handelsbankens barnapp till Årets app 2018.

Årets app 2018

Mest nöjda privat- och företagskunder
Handelsbanken har mest nöjda privat- och företagskunder av de stora bankerna i Sverige. Det visar årets undersökning av banker från SKI, Svenskt Kvalitetsindex.
SKI Kundnöjdhet 2018

Företagens favoritbank 2018
Företagskunderna uppskattar Handelsbankens lokalt förankrade affärsmodell och genuina omtanke samt de digitala tjänsterna.
Årets affärsbank 2018
Sveriges småföretagsbank 2018

Bäst på service 2018
Det är för sjunde året i rad som Handelsbanken tar emot pris för Bästa service bland bankerna i Sverige.
ServiceScore 2018

Best innovation in retail banking 2017
Handelsbanken har tilldelats utmärkelsen Best innovation in retail banking Sweden 2017. "För att ha uppvisat utomordentliga resultat och ett engagemang utöver det vanliga hos årets tillhandahållare av privata banktjänster."
Best retail innovation banker 2017

Bäst på Private Banking 2016
I Privata Affärers granskning av bankernas Private Banking-erbjudande kom Handelsbanken på första plats.
Bäst på Private Banking

Årets fond 2016
Fondhandelsplatsen Fondmarknaden.se har utsett Handelsbanken Nordiska Småbolag till Årets fond 2016. Fonden utsågs även till Årets Nordenfond 2016.
Årets fond 2016


© Svenska Handelsbanken AB (publ)
» Privacy notice   » Cookies