Köpa hus

Ditt bostadsköp är en affär som oftast handlar om mycket pengar och som påverkar familjens ekonomi under lång tid. I den här guiden har vi samlat sådant som kan vara värdefullt för dig att känna till inför och under ditt husköp. Vill du ha rådgivning utifrån just dina förutsättningar är det bästa tipset att kontakta oss på Handelsbanken.

Räkna på din boendekostnad

För att få en uppfattning om vad ditt nya hem får kosta kan du göra en kalkyl. Här får du hjälp med att räkna ut dina boendekostnader. Utöver dina boendekostnader bör du även räkna med andra fasta kostnader och marginaler för eventuella räntehöjningar.

Börja med bokalkylen

BokalkylenGenom att räkna ut din skuldkvot kan du få en uppfattning om hur stora lån som är rimliga i förhållande till din inkomst.
Beräkna din skuldkvot

Fasta kostnader för drift och underhåll

Att äga ett hus innebär en hel del fasta kostnader för drift och underhåll.

Kostnader för lagfart och pantbrev

Utöver de fasta kostnaderna tillkommer även engångskostnader för pantbrev och lagfart vid köp av fastighet. Pantbreven är bankens säkerhet för de lån du tar.

Ansöka om lånelöfte

Skaffa ett lånelöfte inför visningen:

Om det blir budgivning kan priset bli högre än utgångspriset – ansök därför om ett belopp som motsvarar det pris du är beredd att ge för bostaden inklusive kostnad för pantbrev och lagfart. Behöver du ta ett överbryggningslån för att finansiera dubbla boendekostnader, ta höjd för det i ansökan. Hittar du inget hus under giltighetstiden kan du ansöka om att förlänga löftet.

Även om du har ett lånelöfte ska du alltid kontakta banken när du hittat en bostad du vill köpa. Bostaden måste uppfylla vissa villkor och ska godkännas av banken. Lånelöftet förutsätter också att de uppgifter du lämnade till oss i ansökan är oförändrade när lånet ska betalas ut.

Ansök om lånelöfte


Ditt ansvar som köpare

Ta tillfället i akt på visningen och ställ frågor till mäklaren. Det kan vara den enda gången du får besöka och undersöka huset inför budgivningen. Ta gärna med checklistan som innehåller exempel på viktiga frågor.

Tänk på:

Skriva kontrakt och betala handpenning

När du har vunnit en budgivning brukar kontraktsskrivandet gå väldigt fort. Ofta har man inte hunnit med en besiktning eller att sälja sitt befintliga boende. I dessa fall kan det vara lämpligt att skriva in villkor i köpekontraktet för att du ska fullfölja köpet, till exempel:

I köpekontraktet anges även vilken dag du får flytta in i huset, tillträdesdagen. Det är också den dag du betalar resterande köpeskilling för huset. Allt det här hjälper mäklaren till med.

Betala handpenning

I samband med att du skriver på köpekontraktet ska handpenningen betalas. Handpenningen är normalt tio procent av köpeskillingen. Om det finns villkor i kontraktet som ska uppfyllas håller mäklaren pengarna tills de är uppfyllda, till exempel en besiktning av huset. Om du inte har pengar till handpenning tillgängligt vid kontraktstillfället (t ex om du inte hunnit sälja ditt gamla boende) så kan vi hjälpa till med ett lån till handpenningen. Lånet löser du på tillträdesdagen eller tidigare.

Så finansierar du din nya bostad

Eftersom din bostad används som säkerhet för bolånet är det bostadens marknadsvärde, tillsammans med en bedömning av din ekonomiska situation, som avgör hur ditt bolån kommer att se ut.

Husköpet kan du finansiera på följande sätt:

Som säkerhet för ditt bolån lämnar du pantbrev i din fastighet.

Köpa hus med renoveringsbehov

Köper du ett hus med stora renoveringsbehov kan du behöva låna mer än Bolånetaket tillåter. Vi gör då en förhandsvärdering utifrån beräknade kostnader och ritningar och beviljar krediten efter det. När renoveringarna är klara gör vi en ny värdering och kan då bevilja bolån på den del som ligger inom 85 procent av det nya marknadsvärdet.

Finansiera dubbla boendekostnader

Det är inte alltid köp och försäljning av din nya och gamla bostad infaller samtidigt. Då kan du behöva ett tillfälligt lån, ett så kallat överbryggningslån.

Kostnader för pantbrev och lagfart

Kom ihåg att det tillkommer engångskostnader såsom lagfart och kostnad för pantbrev.

Välja räntebindningstid och att amortera

Utgå alltid från din ekonomi när du väljer räntebindningstid. Generellt sett är räntan lite högre på längre räntebindningstider än kortare räntebindningstider.


Innan du väljer, är det bra att besvara följande frågor:

 • Vill du vara säker på din månadskostnad?
  I så fall kan det vara bra att välja en längre räntebindningstid för ditt lån. Den är visserligen ofta lite högre än den korta, men i gengäld slipper du oroa dig för stigande räntor under räntebindningstiden. Ofta är en kombination av olika räntebindningstider den bästa lösningen. Du sprider då dina risker och minskar också risken för ökade kostnader om räntan skulle gå upp.
 • Vill du sätta ett tak för räntan på ditt bolån?
  Bolån med räntetak är ett lån med en kort, löpande ränta som justeras var tredje månad. Den löpande räntan kan röra sig upp eller ned men aldrig överstiga den fastställda takräntan.Takräntan ligger fast i 5 år.
 • Tål din ekonomi stora svängningar?
  Då kan du välja att lägga en större del av ditt bolån på en kortare räntebindningstid beroende på vad du tror om det framtida ränteläget.
  Boränteindikatorn
  Räkna på hur din månadskostnad påverkas av ränteförändringar
 • Ska du flytta snart? Tänk på att inte välja för långa räntebindningstider eftersom du kan få betala ränteskillnadsersättning vid förtidsinlösen. Du kan också göra ett säkerhetsbyte och ta med lånet till din nya bostad. Då slipper du förtidslösa lånet och betala ränteskillnadsersättning.

Amortering

Från och med den 1 juni 2016 införs ett nytt amorteringskrav. Det innebär att alla nya bolån med en belåningsgrad över 50 procent av bostadens marknadsvärde ska amorteras enligt följande:

Fördelar med att amortera

Det du sparar i minskade räntekostnader kan vara bra att lägga undan som en trygghet för framtiden. För villaägare rekommenderar vi ett sparande på tio kronor per kvadratmeter i månaden, för reparationer och underhåll.
Mer om att amortera

Tillträde och slutbetalning

På tillträdesdagen träffas du som köpare och säljaren hos mäklaren eller hos din bank. Nu ska du betala resterande köpeskilling och få nycklarna till huset.

Försäkra

Kom ihåg att teckna en försäkring för din bostad som gäller från tillträdesdagen. Det är viktigt att bostaden är brand- och vattenskadeförsäkrad så att försäkringen täcker egendomens värde. För fastighet innebär det oftast en fullvärdesförsäkring. Ansvaret för huset är från och med tillträdesdagen ditt.

Att äga hus innebär ett stort ekonomiskt åtagande. Därför kan det vara klokt att försäkra dig och familjen så att ni landar lite mjukare om något skulle hända.

Boka in möte med en rådgivare så får du veta mer.

Flytta ihop

Då finns sambolagen som du bör känna till. Där regleras till exempel vad som gäller vid en eventuell bodelning.


A till Ö lista
Här hittar du en lista som förklarar begreppen som finns i guiden.


Personlig service dygnet runt


Kontakta Handelsbanken Direkt på telefonnummer 0771-77 88 99

Boka personlig rådgivning


Vill du ha personlig rådgivning är du välkommen att kontakta närmaste bankkontor

Avsikten med guiden är att läsaren ska få en allmän information inför sitt bostadsköp och en kort beskrivning av regler som gäller i samband med det. Eftersom syftet är att ge en översiktlig redogörelse har framställningen förenklats. Guiden ersätter därför inte rådgivning i en specifik situation. Kontakta alltid banken för rådgivning om du känner dig osäker.