Handelsbanken Finans
Helägt dotterbolag
Handelsbanken Finans är ett helägt dotterbolag till Handelsbanken som erbjuder lokalt anpassade finansbolagstjänster via Handelsbankens bankkontor i Sverige och Finland.

Styrelse
Göran Stille, ordförande
Martin Blåvarg
Annika Brunnéd
Erik de la Motte
Marie Järvås, arbetstagarrepresentant

Ledande befattningshavare
Pauline Edström, t.f. vd
Håkan Lindholm, kreditchef
Per Waldaeus, t.f. ekonomichef
Tim Andersson, system och IT

Länderansvariga
Handelsbanken Finans Sverige, Stockholm
Peter Astner

Handelsbanken Finans Finland, Helsingfors
Harri Tuohimaa

Handelsbanken Finans Kina, Shanghai
Under likvidation. För information, kontakta Pauline Edström

Penningtvätt
Marie Brydolf Kerj

Klagomålsansvarig
Eva Rångevall

Adresser och telefonnummer
Handelsbanken Finans AB i Sverige
Postadress:
106 35 Stockholm
Besöksadress:
Torsgatan 12, Stockholm
Telefon: +46 8 701 10 00
Skicka e-post till leasing och avbetalning
Skicka e-post till vagnpark/bilfinans

Handelsbanken Finans filial i Finland och Handelsbanken Finans ABP (Finland)
Postadress:
PB 900
FI-00101 Helsingfors
Finland
Besökadress:
Glogatan 6 A, Helsingfors
Telefon: +358 9 13371
Telefax: +358 9 1337368
Skicka e-post till leasing och avbetalning
Skicka e-post till Aktiivirahas kundtjänst

Under likvidation
Handelsbanken Finans (Shanghai) Financial leasing Co., Ltd
Room 2005, Henderson Metropolitan Building
No. 155 Tianjin Road
Huangpu District
Shanghai 200001
Kina
Telefon: +86 21 5179 8426
Telefax: +86 21 5179 8618
Skicka e-post


Årsredovisningar

Ersättningar© Svenska Handelsbanken AB (publ)
» Cookies