Handelsbanken Finans
Helägt dotterbolag
Handelsbanken Finans är ett helägt dotterbolag till Handelsbanken som erbjuder lokalt anpassade finansbolagstjänster via Handelsbankens bankkontor i Sverige och Finland.

Styrelse
Göran Stille, ordförande
Martin Blåvarg
Annika Brunnéd
Erik de la Motte
Marie Järvås, arbetstagarrepresentant

Ledande befattningshavare
Pauline Edström, t.f. vd
Kajsen Hansson, t.f. kreditchef
Per Waldaeus, t.f. ekonomichef

Länderansvariga
Handelsbanken Finans Sverige, Stockholm
Peter Astner

Handelsbanken Finans Kina, Shanghai
Under likvidation. För information, kontakta Pauline Edström

Penningtvätt
Marie Brydolf Kerj

Dataskyddsombud
Erik Edin

Klagomålsansvarig
Eva Rångevall

Adresser och telefonnummer
Handelsbanken Finans AB i Sverige
Postadress:
106 35 Stockholm
Besöksadress:
Torsgatan 12, Stockholm
Telefon: +46 8 701 10 00
Skicka e-post till leasing och avbetalning
Skicka e-post till vagnpark/bilfinans

Under likvidation
Handelsbanken Finans (Shanghai) Financial leasing Co., Ltd
Room 2005, Henderson Metropolitan Building
No. 155 Tianjin Road
Huangpu District
Shanghai 200001
Kina
Telefon: +86 21 5179 8426
Telefax: +86 21 5179 8618
Skicka e-post


Årsredovisningar

Ersättningar© Svenska Handelsbanken AB (publ)
» Privacy notice   » Cookies