Köpa bostadsrätt

Ditt bostadsköp är en affär som oftast handlar om mycket pengar och som påverkar familjens ekonomi under lång tid. I den här guiden har vi samlat sådant som kan vara värdefullt för dig att känna till inför och under ditt köp av bostadsrätt. Vill du ha rådgivning utifrån just dina förutsättningar är det bästa tipset att kontakta oss på Handelsbanken.

Räkna på din boendekostnad

För att få en uppfattning om vad ditt nya hem får kosta kan du göra en kalkyl. Här får du hjälp med att räkna ut dina boendekostnader. Utöver dina boendekostnader bör du även räkna med andra fasta kostnader och marginaler för eventuella räntehöjningar.

Börja med bokalkylen

BokalkylenGenom att räkna ut din skuldkvot kan du få en uppfattning om hur stora lån som är rimliga i förhållande till din inkomst.
Beräkna din skuldkvot


Fasta kostnader för drift och underhåll

Du betalar i regel en månadsavgift till bostadsrättsföreningen. Kontrollera särskilt om månadsavgiften inkluderar uppvärmning och vatten. Bostadsrättsföreningen ansvarar för fastigheten och dess underhåll. Behöver fastigheten repareras, till exempel byte av rör och ledningar, kan din månadsavgift höjas. Inre underhåll såsom målning och tapetsering, ansvarar du som bostadsrättsägare för.

Kostnad för pantsättningen

När du lånar pengar till en bostadsrätt pantsätter du bostadsrätten för ditt lån. Banken skickar en "denuntiation", ett meddelande om pantsättning av lägenhet, till bostadsrättsföreningen, Bostadsrättsföreningen noterar att lägenheten är pantsatt. Normalt kostar det inget, men vissa föreningar kan ta ut en administrationsavgift för det.

Ansöka om lånelöfte

Med ett lånelöfte vet du hur mycket du kan lägga vid en budgivning och kan skriva på överlåtelseavtalet samma dag. Lånelöftet är giltigt i sex månader.

Om det blir budgivning kan priset bli högre än utgångspriset – ansök därför om ett belopp som motsvarar det pris du är beredd att ge för bostaden. Behöver du ta ett överbryggningslån för att finansiera dubbla boendekostnader, ta höjd för det i ansökan. Hittar du inget hus under giltighetstiden kan du ansöka om att förlänga löftet.

Även om du har ett lånelöfte ska du alltid kontakta banken när du hittat en bostad du vill köpa. Bostaden måste uppfylla vissa villkor och ska godkännas av banken.

Ansök om lånelöfte


Ditt ansvar som köpare

Ta tillfället i akt på visningen och ställ frågor till mäklaren. Det kan vara den enda gången du får besöka och undersöka bostadsrätten inför budgivningen. Ta gärna med checklistan som innehåller exempel på viktiga frågor.

Tänk på:

Som köpare har du en långt gående undersökningsplikt. Alla fel som kunde ha upptäckts vid en noggrann granskning är köparens ansvar. Därför rekommenderar vi dig att anlita en besiktningsman. På Anticimex webbplats hittar mer information.

Skriva kontrakt och betala handpenning

När du har vunnit en budgivning brukar kontraktsskrivandet gå väldigt fort. Ofta har man inte hunnit med en besiktning eller att sälja sitt befintliga boende. I dessa fall kan det vara lämpligt att skriva in villkor i köpekontraktet, för att du ska fullfölja köpet, till exempel:

I köpekontraktet anges även vilken dag du får flytta in i bostadsrätten, tillträdesdagen. Det är också den dag du betalar resterande köpeskilling för bostadsrätten. Allt det här hjälper mäklaren till med.

Betala handpenning

I samband med att du skriver på köpekontraktet ska handpenningen betalas. Handpenningen är normalt tio procent av köpeskillingen. Om det finns villkor i kontraktet som ska uppfyllas håller mäklaren pengarna tills de är uppfyllda, till exempel att bostadsrättsföreningen godkänner dig som köpare. Om du inte har pengar till handpenning tillgängligt vid kontraktstillfället (t ex om du inte hunnit sälja ditt gamla boende) så kan vi hjälpa till med ett lån till handpenningen. Lånet löser du på tillträdesdagen eller tidigare.

Så finansierar du din nya bostad

Eftersom din bostad används som säkerhet för bolånet är det bostadens marknadsvärde, tillsammans med en bedömning av din ekonomiska situation, som avgör hur ditt bolån kommer att se ut.

Bostadsrätten kan du finansiera på följande sätt:

Finansiera dubbla boendekostnader

Det är inte alltid köp och försäljning av din nya och gamla bostad infaller samtidigt. Då kan du behöva ett tillfälligt lån, ett så kallat överbryggningslån.


Välja räntebindningstid och att amortera

Utgå alltid från din ekonomi när du väljer räntebindningstid. Generellt sett är räntan lite högre på längre räntebindningstider än kortare räntebindningstider.


Innan du väljer, är det bra att besvara följande frågor:

 • Vill du vara säker på din månadskostnad?
  I så fall kan det vara bra att välja en längre räntebindningstid för ditt lån. Den är visserligen ofta lite högre än den korta, men i gengäld slipper du oroa dig för stigande räntor under räntebindningstiden. Ofta är en kombination av olika räntebindningstider den bästa lösningen. Du sprider då dina risker och minskar också risken för ökade kostnader om räntan skulle gå upp.
 • Vill du sätta ett tak för räntan på ditt bolån?
  Bolån med räntetak är ett lån med en kort, löpande ränta som justeras var tredje månad. Den löpande räntan kan röra sig upp eller ned men aldrig överstiga den fastställda takräntan. Takräntan ligger fast i 5 år.
 • Tål din ekonomi stora svängningar?
  Då kan du välja att lägga en större del av ditt bolån på en kortare räntebindningstid beroende på vad du tror om det framtida ränteläget.
  Boränteindikatorn
  Räkna på hur din månadskostnad påverkas av ränteförändringar
 • Ska du flytta snart? Tänk på att inte välja för långa räntebindningstider eftersom du kan få betala ränteskillnadsersättning vid förtidsinlösen. Du kan också göra ett säkerhetsbyte och ta med lånet till din nya bostad. Då slipper du förtidslösa lånet och betala ränteskillnadsersättning.

Amortering

Från och med den 1 juni 2016 införs ett nytt amorteringskrav. Det innebär att alla nya bolån med en belåningsgrad över 50 procent av bostadens marknadsvärde ska amorteras enligt följande:

Fördelar med att amortera

Det du sparar i minskade räntekostnader kan vara bra att lägga undan som en trygghet för framtiden. Äger du en bostadsrätt rekommenderar vi ett sparande på fem kronor per kvadratmenter i månaden.
Mer om att amortera

Tillträde och slutbetalning

På tillträdesdagen samlas köpare och säljare hos mäklaren eller hos köparens bank. Nu ska du betala resterande köpeskilling och få nycklarna till bostadsrätten.

Försäkra

Kom ihåg att teckna en försäkring för din bostad som gäller från tillträdesdagen. Det är viktigt att bostaden är brand- och vattenskadeförsäkrad så att försäkringen täcker egendomens värde. För bostadsrätt innebär det normalt en hemförsäkring med bostadsrättstillägg. Ansvaret för bostadsrätten är från och med tillträdesdagen ditt.

Att äga en bostadsrätt innebär ett stort ekonomiskt åtagande. Därför kan det vara klokt att försäkra dig och familjen så att ni landar lite mjukare om något skulle hända.

Boka in möte med en rådgivare så får du veta mer.

Flytta ihop

Då finns sambolagen som du bör känna till. Där regleras till exempel vad som gäller vid en eventuell bodelning.


A till Ö lista
Här hittar du en lista som förklarar begreppen som finns i guiden.


Personlig service dygnet runt


Kontakta Handelsbanken Direkt på telefonnummer 0771-77 88 99

Boka personlig rådgivning


Vill du ha personlig rådgivning är du välkommen att kontakta närmaste bankkontor

Avsikten med guiden är att läsaren ska få en allmän information inför sitt bostadsköp och en kort beskrivning av regler som gäller i samband med det. Eftersom syftet är att ge en översiktlig redogörelse har framställningen förenklats. Guiden ersätter därför inte rådgivning i en specifik situation. Kontakta alltid banken för rådgivning om du känner dig osäker.