Stadshypotek

Stadshypotek AB är ett av Sveriges ledande bolåneinstitut. Bolagets historia sträcker sig tillbaka till 1865. Sedan 1997 är Stadshypotek ett helägt dotterbolag till Handelsbanken.

Stadshypotek belånar villor, bostadsrätter, fritidshus, skog- och lantbruksegendomar samt flerfamiljshus, affärshus och kontorshus.

Prospekt för säkerställda obligationer

Euro Medium Term Covered Note Programme, EMTCN

Cover pool data (engelska)

Skuldinvesterare

För information om den svenska marknaden för säkerställda obligationer, se Association of Swedish Covered Bond issuers webbplats www.ascb.se

Pressmeddelanden

Rapporter Stadshypotek

Rapporter Stadshypotek på engelska
(Reports Stadshypotek in English)

Bolagsstyrningsrapporter

Ersättningar till anställda

Ledande befattningshavare

Verkställande direktör
Maria Lidström Andersson

Kredit
Tomas Wistedt

Finansiering
Mattias Lidgren

Ekonomi
Helena Westin

Produkt och affärsutveckling
Petri Rask

IT och system
Fredrik Otteland

Juridik
Ulrika Söderberg

Fastighetsvärdering
Johan Nordström

Personal
Klas Arnald

Besöksadress Torsgatan 12-14
Postadress 103 70 Stockholm
Telefon 08-701 54 00
Telefax 08-701 00 59
© Svenska Handelsbanken AB (publ)
» Privacy notice   » Cookies