Så arbetar vi
Ansvarsfulla investeringar i praktiken
Handelsbankens ansvarsfulla investeringar kombinerar integrerad analys med genomlysning utifrån internationella normer.

Väljer in – integrerar hållbarhet i beslut
Tillsammans med finansiella kriterier integrerar fondens förval­tare miljö-, sociala-, och bolagsstyrningskriterier för att få bättre beslutsunderlag investeringsprocessen. För oss är det viktigt att identifiera rätt investeringar.
Integrera hållbarhet i fondförvaltning
Hållbarhet i fonderbjudandet
Fonder i försäkring

Väljer bort – undviker vissa verksamheter
Vi väljer bort företag vars verksamhet står i strid med våra policyer för ansvarsfulla investeringar och företag som inte uppfyller våra särskilda hållbarhetskriterier i vårt Criteriasortiment.
Företag vi väljer bort
Policyer för ansvarsfulla investeringar
Särskilda hållbarhetskriterier - Criteriafonder

Påverkar – dialog för hållbar utveckling
Genom dialog påverkar vi företag att följa internationella normer och konventioner. Vi försöker även proaktivt att påverka företag att förbättra sitt förebyggande arbete inom hållbarhet.
Ägarstyrning och bolagsdialoger
Uppföljning och påverkan
Aktiv ägarstyrning i våra fonder
Hållbar utveckling och samarbetenHistorisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Fullständiga informationsbroschyrer samt fondbestämmelser, faktablad och aktuell kursutveckling finns under respektive fond i kurslistan. Handelsbanken reserverar sig mot eventuella fel i informationen.


Hållbarhet i våra placeringar


Följ vårt arbete© Svenska Handelsbanken AB (publ)
» Privacy notice   » Cookies