Svenska Handelsbanken AB (publ), prospekt för MTN-, warrant- och certifikatprogram
Erbjudanden under MTN-, warrant- och certifikatprogrammen riktar sig inte till personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Prospekten får inte distribueras i något land där distribution eller erbjudandena kräver åtgärd enligt ovan eller strider mot regler i sådant land.

Förvärv av värdepapper som emitteras i enlighet med dessa prospekt i strid mot ovanstående kan anses som ogilitigt.

Grundprospekt 2018
Tillägg Grundprospekt 2018:3, svenska (pdf)
Tillägg Grundprospekt 2018:3, engelska, danska (pdf)
Tillägg Grundprospekt 2018:2, svenska (pdf)
Tillägg Grundprospekt 2018:2, engelska, danska (pdf)
Grundprospekt, 21 mars 2018 svenska (pdf)
Grundprospekt, 21 mars 2018 engelska (pdf)
Sammandrag av grundprospekt, danska (pdf)
Sammandrag av grundprospekt, norska (pdf)
Sammandrag av grundprospekt, finska (pdf)
Tillägg Grundprospekt 2018:1, svenska (pdf)
Tillägg Grundprospekt 2018:1, engelska, danska (pdf)
Certifikat utgivna under Grundprospektet
Kapitalskyddade placeringar utgivna under grundprospektet
Warranter, turbos och MINI futures utgivna under grundprospektet

Grundprospekt 2017
Grundprospekt, 29 mars 2017 svenska (pdf)
Grundprospekt, 29 mars 2017 engelska (pdf)
Sammandrag av grundprospekt, danska (pdf)
Sammandrag av grundprospekt, finska (pdf)
Sammandrag av grundprospekt, norska (pdf)
Tillägg Grundprospekt 2017:1, svenska (pdf)
Tillägg Grundprospekt 2017:1, Eng, Dk (pdf)
Tillägg Grundprospekt 2017:2, svenska (pdf)
Tillägg Grundprospekt 2017:2, Eng, Dk (pdf)
Tillägg Grundprospekt 2017:3, svenska (pdf)
Tillägg Grundprospekt 2017:3, Eng, DK (pdf)
Tillägg Grundprospekt 2017:4, Svenska (pdf)
Tillägg Grundprospekt 2017:4, Eng, Dk (pdf)
Certifikat utgivna under grundprospektet
Kapitalskyddade placeringar utgivna under grundprospektet
Warranter, turbos och MINI futures utgivna under grundprospektet

Tidigare år
Tidigare år

© Svenska Handelsbanken AB (publ)
» Privacy notice   » Cookies