Skuldkvot - Balans mellan inkomster och skulder


Det är viktigt att det finns en bra balans mellan hushållets inkomster och skulder. Finns balansen har hushållet större förutsättningar att klara av till exempel stigande räntor och oförutsedda kostnader.


Gör en beräkning av skuldkvoten för att få en uppfattning om hur stora skulder som är rimliga i förhållande till hushållets inkomster. I en beräkning av skuldkvoten ingår inte eventuella tillgångar.

Vad har du för skuldkvot?


Hur kan jag sänka skuldkvoten?

Har du en hög skuldkvot kan det vara bra att amortera för att på sikt komma ner till en lägre skuldnivå.

Läs mer om skuldkvot och amortering

Bokalkyl


Boka personlig rådgivning

Vill du ha personlig rådgivning är du välkommen att kontakta närmaste bankkontor.