Skuldinvesterare
Upplåningsprogram Handelsbanken

Prospekt för MTN-, warrant- och certifikatprogram

Euro Medium Term Note Programme, EMTN

Gröna obligationer
Handelsbanken är en ansvarsfull samhällsaktör och vill bidra till en hållbar utveckling. Genom att emittera gröna obligationer har Handelsbanken ytterligare ett verktyg att stödja den långsiktiga utveckligen av hållbara lösningar genom att finansiera gröna projekt.

Gröna obligationer

Upplåningsprogram Stadshypotek
Stadshypotek AB (publ) är ett helägt dotterbolag till Svenska Handelsbanken AB (publ), som med Finansinspektionens tillstånd emitterar säkerställda obligationer enligt lagen om säkerställda obligationer.

Säkerställda obligationer

Prospekt

Euro Medium Term Covered Note Programme, EMTCN

Cover pool data (engelska)

För information om den svenska marknaden för säkerställda obligationer, se Association of Swedish Covered Bond issuers webbplats, www.ascb.se (Nytt fönster).

Information rörande utgivande av säkerställda obligationer av Stadshypotek publiceras i enlighet med ECBC:s (European Covered Bond Council) Covered Bond Label, en gemensam standard för ökad transparens i den europeiska marknaden för säkerställda obligationer. För ytterligare information, se www.coveredbondlabel.com (Nytt fönster).

© Svenska Handelsbanken AB (publ)
» Privacy notice   » Cookies