Ett okänt fel har inträffat - Meddelandekod 10001
Om du vid inloggning med kortläsaren ansluten med sladd i får felmeddelande 10001 tyder detta på att BankID säkerhetsprogram inte fungerar som det ska eller att inloggningskortet inte hittas.

A. Kontrollera anslutningen till kortläsaren.
  1. Anslut kortläsaren till datorn. Texten 'Handelsbanken' samt tre rektanglar ska visas på kortläsaren och därefter slockna.

  2. Sätt i inloggningskortet i kortläsaren. En streckad linje ska visas en kort stund på kortläsaren.

  3. Om ovanstående inte sker så följ instruktionerna för

    Tillåten kortläsare saknas


Testa att logga in.

Om inloggningsproblemet kvarstår, gå vidare till lösningsförslag B.

B. Avinstallera BankID säkerhetsprogram och installera om.

  1. Avinstallera 'BankID säkerhetsprogram' genom att flytta programmet från programmappen till papperskorgen.

  2. Starta om datorn.

  3. Installera om BankID säkerhetsprogram på http://install.bankid.com.

  4. Starta om datorn.

  5. Testa att logga in.

© Svenska Handelsbanken AB (publ)
» Privacy notice   » Cookies