Testa fil
Direkt återkoppling
Testa själv om din fil har rätt format. Du kan testa dygnet runt.
Du kan utföra schemavalidering av ISO 20022 pain.001 samt pain.008. Följande versioner kan valideras:

ISO 20022 pain.001
  • pain.001.001.02
  • pain.001.001.03
ISO 20022 pain.008
  • pain.008.001.02
För BGC invoice görs både schemavalidering och innehållskontroll. Du får dessutom en statusrapport samt en pdf som visar fakturans utseende.

Format som inte listas här kan du testa när du är inloggad i Internet Företag.© Svenska Handelsbanken AB (publ)
» Privacy notice   » Cookies